Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1966.14 / 5-6

STATI

AKADEMIKU JANU MUKAŘOVSKÉMU K PĚTASEDMDESÁTINÁM. (S fotografií):

NEZVAL Vítězslav: Náš krok jde ruku v ruce s vědci ... Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, s. 365. [Úryvek z básně Dopis Mukařovskému ze sbírky Zpáteční lístek (1933).] [862]

GRYGAR Mojmír: Vývojové napětí literárních a mimoliterárních jevů. Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, s. 367-392; franc. resumé (na s. 521). [863]

SUS Oleg: Ke vzniku sémantické typologie v estetice Otakara Zicha. (Z prehistorie českého strukturalismu.) Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, s. 393-415; rus. resumé (na s. 521-522). [864]

SVEJKOVSKÝ František: Příspěvek k literárněteoretické problematice doby husitské. Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, s. 416-426; něm. resumé (na s. 522). [Na základě citátů z muzejního rukopisu XIV E 7, připisovaného Václavu Korandovi ml.] [865]

KOLÁR Jaroslav: O mezidruhových kontextech v české literatuře 16. - 17. století. Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, s. 427-442; něm. resumé (na s. 523). [866]

PRAŽÁK Emil: Oldřich Velenský a cesta českého humanismu k světovosti. Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, s. 443-458; něm. resumé (na s. 523-524). [867]

HEŘMAN Miroslav: K prvním německým pokusům o estetické hodnocení Rukopisu královédvorského. Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, s. 459-466; něm. resumé (na s. 524). [O posudcích J. H. Dambecka a J. G. Meinerta.] [868]

SGALLOVÁ Květa: Kvantita samohlásek v obrozenském rýmu. Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, s. 467-472; rus. resumé (na s. 525). [Statistický výzkum básní F. J. Rubeše, F. L. Čelakovského aj.] [869]

BLAŽÍČEK Přemysl: Holanovy První básně. Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, s. 473-501; franc. resumé (na s. 525-526). [Část větší práce.] [870]

POHORSKÝ Miloš: K problémům periodizace poválečné literatury. Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, s. 502-520; něm. resumé (na s. 526-528). [Předneseno na konferenci ÚČL 19. 5. 1966.] [871]

MACEK Emanuel: Česká versologie v letech 1945-1966. (Vydáno péčí Literárněvědné společnosti k 75. narozeninám akademika Jana Mukařovského.) Roč. 14, 1966, č. 5/6, říjen, zvláštní příloha se samostatným stránkováním, s. 1-35. [Bibliografie o 207 záznamech s autorským a předmětovým osobním rejstříkem.] [872]