Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1966 - roč. 14, č. 4

STATI

KOZLÍKOVÁ Marie: Úloha oblasti všedního v lyrice Jaroslava Seiferta. Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 273-292; franc. resumé. [860]

CIGÁNEK Jan: K anatomii masové kultury. Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 293-309; angl. resumé. [861]

ROZHLEDY

GRYGAR Mojmír: Formální metoda po čtyřiceti letech. (Poznámky ke knize Victora Erlicha Ruský formalismus.) Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 310-320; něm. resumé. [Úvaha nad něm. vyd. knihy amerického literárního vědce Russischer Formalismus (Mnichov, 1964).] [879]

HÖLZEL Miroslav: Úvaha nad kafkovskou literaturou. Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 321-328; něm. resumé. [O interpretacích Ivana Svitáka, Pavla Trosta, Rogera Garaudyho, Ernsta Fischera, Romana Karsta aj.] [880]

GEORGIEV Nikola (Sofia): Parodie obsahu a parodie struktury. ("Švejk" a antiromán.) Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 328-334; angl. resumé. [881]

EIS Zdeněk: Vladimír Clementis a slovenská literatura. Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 335-349; rus. resumé. [Nad vzpomínkami Nedokončená kronika (Bratislava, 1964).] [882]

KRONIKA A GLOSY

NOVÁK Luděk: O smyslu moderního umění. Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 351-355. [Poznámky k jednotlivým kapitolám knihy Květoslava Chvatíka Smysl moderního umění (1965); mj. o avantgardě, poetismu a realismu.] [899]

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Struktura a styl a literatura. Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 355-356. [Recenze holandských sborníků přednášek La notion de la structure [Pojem struktury] (Haag, 1961) a Le style et la littérature [Styl a literatura] (Haag, 1962).] [900]

BLAHYNKA Milan: Poetismus v sovětském výkladu. Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 357-359. [O studiích L. N. Budagovové O některých rozporech českého poetismu ve sb. Razvitije zarubežnych slavjanskich literatur v 20. veke (Moskva, 1964) a S. A. Šerlaimovové Ke sporům o koncepci revolučního umění v české literatuře 20. let v čas. Sovetskoje slavjanovedenie (Moskva, 1965).] [901]

SVEJKOVSKÝ František: První velká antologie ze starší slovenské literatury. Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 359-362. [Antológia staršej slovenskej literatúry (Bratislava, 1964), ed. Ján Mišianik.] [902]

PATERA Ludvík: Průvodce literárním Slovenskem. Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 362-363. [Knězek Libor - Uhrin Pavol: Literárne prechádzky po Stredoslovenskom kraji (Banská Bystrice, 1965).] [903]

PYTLÍK Radko: Konference o dějinách současné literatury. Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 363-364; podepsáno rp. [Poř. 19. 5. 1966 v ÚČL v Praze.] [904]