Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1966 - roč. 14, č. 3

STATI

RÁKOS Petr: Smysl americké "nové kritiky". Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 177-216; angl. resumé. [Rozbor hlavních principů a osobností New Criticism.] [857]

KOCHOL Viktor: Sládkovič v češtině. Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 218-232; rus. resumé. [Analýza překladů Kamila Bednáře a Jiřiny Kintnerové v souboru Marína - Detvan (1966).] [858]

KRÁLÍK Oldřich: Co se zachovalo z hrdinské epiky přemyslovských Čech? Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 233-243; něm. resumé. [859]

ROZHLEDY

ČERVENKA Miroslav: Dva zahraniční sborníky o matematické poetice. Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 245-252; něm. resumé. [Poetyka i matematyka (Varšava, 1965); Mathematik und Dichtung (Mnichov, 1965).] [878]

KRONIKA A GLOSY

KOLÁR Jaroslav: Poznámky ke Kožinovově Zrození románu. Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 253-258. [(Česky 1965).] [893]

EIS Zdeněk: O DAVu a davistech. Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 258-261. [Drug Štefan: DAV a davisti; Plevza Viliam: Davisti v revolučnom hnutí (obě Bratislava, 1965).] [894]

PATERA Ludvík: Časopis Slovenská literatura 1965. Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 262-264. [895]

POLÁK Josef: Otokar Fischer, klasik literárněvědného eseje. Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 264-266. [Duše, slovo, svět (1965), usp. A. M. Píša.] [896]

TICHÁ Zdenka: Nad knihou o pololidové literatuře. Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 266-268. [Palas Karel: K problematice krajové pololidové literatury 18. století (1964) o hanáckých zpěvohrách a o písňové tvorbě východních Čech.] [897]

NOVÁK Ludvík: Zdroje inspirace Petra Bezruče za pobytu v Místku. Roč. 14, 1966, č. 3, květen, s. 269-272. [Polemika se stejnojmen. recenzí Jaroslava Procházky v ČL (1964, č. 6) - viz záz. č. 767, s argumenty na obranu recenzované knihy Joži Vochaly Místecký pobyt Vladimíra Vaška 1891-1893 a jeho přerod Petra Bezruče; se závěrečnou poznámkou redakce ke sporu.] 767, 1891, 1893 [898]