Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1966 - roč. 14, č. 2

STATI

BRABEC Jiří: Česká literatura v letech 1939-1945. (Náčrt první části obecné kapitoly 4. dílu Dějin české literatury.) Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 89-110; rus. resumé. [855]

JIRSA Jaroslav: Dobové hodnocení Václavkovy Poezie v rozpacích. Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 111-126; něm. resumé. [856]

ROZHLEDY

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Přemýšlení a snění o poezii. (G. Bachelarda cesta od psychoanalýzy k fenomenologii.) Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 128-133; franc. resumé. [874]

KOZLÍKOVÁ Marie: Strukturní teorie uměleckého díla. (J. Lotman: Lekce strukturální poetiky.) Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 134-140; rus. resumé. [Úvaha o knize Lekcii po strukturaĺnoj poetike (Tartu, 1965).] [875]

JAŘAB Josef: Překlad jako převod informace. (John Dos Passos: USA, překlad A. J. Šťastný.) Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 141-149. [Analýza překladatelské metody A. J. Š.] [876]

PEŠAT Zdeněk: Za A. M. Píšou. Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 149-151. [K 26. 2. 1966.] [877]

DOKUMENTY

MACEK Emanuel: K neznámé Šaldově dramatické tvorbě ve dvacátých a třicátých letech. Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 152-156. [883]

KRONIKA A GLOSY

FORST Vladimír: Dvě publikace o mezinárodních literárních vztazích. Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 157-159. [Sb. Československo-sovětské vztahy v období meziválečném (1965), usp. Jan Jíša; Dějiny a národy. Literárněhistorické studie o čs.-maďarských vztazích (1965), usp. Zuzana Adamová, Karol Rosenbaum a László Sziklay.] [887]

PROCHÁZKA Miroslav: O problematice epiky a románu. Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 160-162. [Krausová Nora: Epika a román (Bratislava, 1965).] [888]

ORT Jan: Česká lyrika v nových německých překladech. Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 162-166. [Přehled.] [889]

OTRUBA Mojmír: O vydávání memoárových dokumentů. Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 166-168. [Theater - Divadlo. Vzpomínky českých divadelníků na německou okupaci a druhou světovou válku (1965), usp. František Černý.] [890]

ČAPEK J[an] B[lahoslav]: Dvě zprávy o neznámých básních našich humanistů. Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 169-173. [O nálezu žalmů Vavřince Benedikta Nudožerského na Slovensku a básní Albrechta Jana Smiřického v Německu.] [891]

PRAŽÁK Emil: Symposium Hussianum Pragense. Roč. 14, 1966, č. 2, březen, s. 173-175. [Mezinárodní konference k 550. výročí smrti Jana Husa poř. 18. - 20. 8. 1965 v Praze.] [892]