Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1966 - roč. 14, č. 1

STATI

OTÁZKY TEXTOLOGIE. (Referáty z porady edičně textologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů konané 27. - 29. 9. 1965 v Praze):

SVEJKOVSKÝ František: Otázky textologie. Zpráva o průběhu zasedání. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 1-7. [841]

***

Teorie kanonického textu:

GOLINSKI Zbigniew (Varšava): Pojetí termínu "kanonický text". Z pol. přel. Karel Štindl. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 7-12. [842]

LICHAČEV Dmitrij Sergejevič (Leningrad): Úloha estetického hodnocení při přípravě kanonického textu literárního díla. Z ruš. přel. Břetislav Štorek. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 12-20. [843]

BAKOŠ Mikuláš (Bratislava): Aktuálny význam estetického princípu v textológii. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 20-23. [844]

VODIČKA Felix: Textologické konstituování literárních děl. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 23-26. [845]

Kanonizace textu v ediční praxi:

GÓRSKI Konrad (Toruň): Kritéria použití rukopisu pro opravu autorizovaného textu. Z pol. přel. Karel Štindl. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 27-28. [Na příkladu z polské literatury; výtah z referátu.] [846]

ŠTOREK Břetislav: Klasifikace a hodnocení textových změn při kanonizaci textu. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 28-37. [Na příkladech z Petra Bezruče.] [847]

SKŘEČEK Rudolf: Neautorizované vydání jako textový pramen. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 37-41. [Na příkladech z děl Karla Čapka.] [848]

HRABÁK Josef: Několik poznámek k problematice archetypu. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 41-45. [O vydávání staročeských památek a knížek lidového čtení.] [849] Textologie a historická poetika:

ČERVENKA Miroslav: Stylistický příspěvek k teorii variant. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 45-51. [Na příkladech z poezie 20. st.] [850]

SVEJKOVSKÝ František: Interpretace středověkých dramat z hlediska textologie. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 51-56. [851]

KOLÁR Jaroslav: K přínosu textologie literární historii a historické poetice. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 56-59. [852]

KRÁLÍK Oldřich: Text archetypu a proměny textu. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 59-62. [Na příkladu václavských legend.] [853]

VOPROSY TEKSTOLOGII. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 63-64; nepodepsáno. [Ruské resumé konferenčního jednání.] [854]

***

ROZHLEDY

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: O francouzské explikaci. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 65-76; franc. resumé. [O tradici a současné renesanci výkladu textu literárních děl ve Francii.] [873]

KRONIKA A GLOSY

RÁKOS Petr: Literatura a kritika. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 77-78. [Hyman S. E.: Poetry and Criticism (Nový York, 1961).] [884]

ŠTĚPÁNEK Vladimír: O modernost realismu. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 79-84. [Sb. Realismus a modernost. Proměny v české próze 19. století (1965), usp. Vladimír Forst.] [885]

KOPECKÝ Milan: Kniha o středověkém dramatu. Roč. 14, 1966, č. 1, leden, s. 84-88. [Černý Václav: Stredoveká dráma (Bratislava, 1964); z rukopisu přel. Laco Novomeský.] [886]