Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1965 - roč. 13, č. 6

STATI

BLAHYNKA Milan: Nezvalovo drama (1920-1932). Roč. 13, 1965, č. 6,listopad, s. 449-469; franc. resumé. [782]

TROCHOVÁ Zina: K problematice české prózy devadesátých let. Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 470-487; franc. resumé. [Zejména o dílech J. K. Šlejhara, Viléma Mrštíka a Růženy Svobodové.] [783]

ROZHLEDY

OPELÍK Jiří: Quo vaditis, lector et auctor? Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 489-493; franc. resumé. [O prózách Věry Linhartové, mj. o možné metodě mystifikace.] [799]

OTRUBA, Mojmír: Na okraj dvacetiletí české literární vědy. Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 493-498. [Bilanční stať o poválečné literární vědě]

TOMČÍK Miloš: Ĺudovít Štúr v dejinách slovenskej literárnej vedy. Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 499-504. [K 150. výročí narození 28. 10. 1965.] [801]

DOKUMENTY

ZÁVODSKÝ Artur: Vzájemná korespondence Jiřího Wolkra a Karla Teiga. Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 505-506. [Komentář k edici dosud nezveřejněných 34 dopisů z let 1922-24 týkajících se zejména Devětsilu a dvou dopisů K. Teiga Zdeně Wolkrové z r. 1924 (na s. 506-533).] [804]

KRONIKA A GLOSY

PEŠAT Zdeněk: Synteticky o poezii Slovenské moderny. Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 534-536. [Gáfrik Michal: Poézia Slovenskej moderny (Bratislava, 1965).] [835]

PINZ Radko: Z bojů na levé frontě. Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 536-539. [Stejnojmen. výbor z publicistiky Ladislava Štolla (1964), usp. Jaromír Dvořák a Miloš Tomčík.] [836]

ČAPEK J[an] B[lahoslav]: Anglický filolog o počátcích doby obrozenské. Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 539-541. [Kritické poznámky a doplňky ke studii (původně přednášce) Roberta Autyho Czech and Slovak thought in the Second Half of the Eighteenth Century v Collana di Ricerche Slavistiche (1962, č. 2).] [837]

ČERVENKA Miroslav: Nový projekt statistického rozboru verše. Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 541-544. [Informace o projektu statistického výzkumu čes. sylobotónického verše v ÚČL.] [838]

JÁHN Jan: Staročeská Milánská bible. Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 544-546. [La bibbia paleoboema della biblioteca di Brera (Milán, 1964), ed. Sante Graciotti.] [839]

HAVEL Rudolf: O Bibliografii české literární vědy za rok 1962. Roč. 13, 1965, č. 6, listopad, s. 546-548. [Česká literární věda 1962 (1964), ročenka.] [840]