Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1965 - roč. 13, č. 4

STATI

OPELÍK Jiří: Ivan Olbracht. Přípravná studie pro IV. díl Dějin české literatury. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 273-301; rus. resumé. [778]

HRABÁK Josef: Ze světské poezie 17. století. Vztah Rosova "Discursu Lipirona" ke skutečnosti a k soudobé básnické teorii. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 302-317; něm. resumé. [O barokní tvorbě a poetice; s rozborem skladby (1651).] [779]

ROZHLEDY

JANKOVIČ Milan: K pojetí sémantického gesta. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 319-326; rus. resumé. [O pojetí Jana Mukařovského a o povaze estetické funkce.] [792]

GRYGAR Mojmír: Realismus jako problém vědecký a umělecký. (Úvahy nad knihou Rogera Garaudyho Realismus bez břehů.) Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 326-335; rus. resumé. [O knize (1964) jako polemice s dogmatickou marxistickou estetikou.] [793]

ŠMATLÁK Stanislav: Malá úvaha namiesto recenzie. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 335-339. [Nad knihou Jiřího Brabce Poezie na předělu doby (Praha, 1964); též výhrady k recenzi Aleše Hamana Dílo a skutečnost v čas. Tvář (1964).] [794]

NOVÁK Luděk: O zdrojích české teorie umění. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 339-343; něm. resumé. [O meziválečné marxistické, strukturalistické a avantgardní linii; s kritickým poukazem na jednostranné marxistické pojetí Vladimíra Dostála.] [795]

KRONIKA A GLOSY

BRABEC Jiří: Bakošovy práce o problematice literární vědy. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 344-346. [Bakoš Mikuláš: Problémy literárnej vedy včera a dnes (Bratislava, 1964).] [822]

MIKULÁŠEK Miroslav: K některým teoretickým otázkám komedie. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 346-350. [Boček Jaroslav: O komedii (1963).] [823]

KRAUS Jiří: Sovětská monografie o dějinách strukturalismu. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 351-352. [Kolektiv: Osnovnyje napravlenija strukturalizma (Moskva, 1964); zejména o studii věnované Pražskému lingvistickému kroužku.] [824]

SVEJKOVSKÝ František: Ediční přínos k studiím z historické poetiky. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 352-353. [Scaliger I. C.: Poetices libri septem (Stuttgart - Bad Cannstatt, 1964).] [825]

HEŘMAN Miroslav: Literární komparatistika na nových cestách. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 353-357. [Krejčí Karel: Heroikomika v básnictví Slovanů (1964).] [826]

MINÁRIK Jozef: Výbor z české literatury doby husitské. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 357-361. [Stejnojmen. 2. sv. (1964), ed. Bohuslav Havránek, Josef Hrabák a Jiří Daňhelka.] [827]

ČAPEK J[an] B[lahoslav]: Starý letopis z pozůstalosti B. Pitra. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 361-363. [Popis torza nové verze husitské kroniky z Hradce Králové v rukopis. souboru ze Státního archivu v Brně.] [828]

MACEK Emanuel: Sborník Česká bibliografie. Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 363-364. [Sv. 3. (1963).] [829]