Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1965 - roč. 13, č. 3

STATI

VODIČKA Felix: Dvě etapy v naší literární vědě. Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 189-197. [Konfrontační charakteristika let 1948-1956 a posledního decénia.] [775]

KOCHOL Viktor: Dvojdomosť básnikova. Na okraj Kunderovho prekladu Novomeského. Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 198-214; franc. resumé. [Rozbor překladu Ludvíka Kundery Otevřená okna (1964).] [776]

SOBKOVÁ Eva: Člověk ve válce. Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 215-231; rus. resumé. [Rozbor funkce postav v nedokončené trilogii Rudolfa Jašíka Mŕtvi nespievajú (Bratislava, 1961).] [777]

ROZHLEDY

RÁKOS Petr: Lukácsovo pojetí realismu dnešním pohledem. Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 233-244; něm. resumé. [789]

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Genetický strukturalismus v sociologii literatury. (Nad knihou L. Goldmanna Za sociologii románu.) Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 245-250; franc. resumé. [Pour une sociologie du roman (Paříž, 1964).] [790]

PETŘÍČEK Miroslav: Poezie jako vývojový proces. Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 251-256; něm. resumé. [O poúnorové poezii, zejména Vítězslava Nezvala a Konstantina Biebla, v souvislostech poetistické a halasovské linie české poezie.] [791]

KRONIKA A GLOSY

DOLEŽEL Lubomír: Úvod do informačně teoretické koncepce uměleckých textů. Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 258-260. [Bense Max: Theorie der Texte (Kolín n. R., 1962).] [816]

PATERA Ludvík: Nová slovenská literatura. Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 260-264. [Stejnojmen. malá encyklopedie Pavola Števčeka (Praha, 1964).] [817]

KUNC Jaroslav: Slovník českých spisovatelů. Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 264-266. [Stejnojmen. slovník pracovníků ÚČL (1964).] [818]

ORT Jan: Západoevropské dílo o světovém písemnictví. Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 266-268. [Die Literaturen der Welt in ihrer mündlichen und schriftlichen Überlieferung (Mnichov - Curych - Milán, 1964); mj. o statích věnovaných čes. a sloven. literatuře.] [819]

HEŘMAN Miroslav: Dobrovský redivivus. Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 268-270. [Machovec Milan: Josef Dobrovský (1964).] [820]

GALÍK Josef: Dvě knihy studií. Roč. 13, 1965, č. 3, květen, s. 271-272. [Píša A. M.: Stopami prózy; Polan Bohumil: Život a slovo (obě 1964).] [821]