Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1965 - roč. 13, č. 2

STATI

DOLEŽEL Lubomír: Pražská škola a statistická teorie básnického jazyka. Rozšířené znění přednášky proslovené v kolokviu prof. Maxe Bense na Technische Hochschule, Stuttgart. Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 101-113; angl. resumé. [772]

ČERVENKA Miroslav: Březinův verš. Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 113-145; angl. resumé. [S použitím statistické metody.] [773]

FORST Vladimír: Jedna pozapomenutá práce Terezy Novákové. Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 146-154; rus. resumé. [O povídce Lojzička Hendrychová, dívka z lidu (1890).] [774]

ROZHLEDY

HAUSENBLAS Karel: Překládání a teorie literatury. (Nad knihou J. Levého Umění překladu.) Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 155-167; rus. resumé. [Rozbor pojmů v knize (1964).] [787]

HRZALOVÁ Hana: O volbě a koncepci postav v Bublíkově Páteři. Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 168-174; rus. resumé. [O "protikultovní" novele Ladislava Bublíka (1964) ve srovnání s budovatelským románem 50. let.] [788]

KRONIKA A GLOSY

LINHART Lubomír: Jarmark umění dnes, před lety a ve své době. Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 176-178. [Teige Karel: Jarmark umění (1964), usp. Květoslav Chvatík a Jiří Brabec.] [809]

OBST Milan: Dvojí zamyšlení nad současným českým dramatem. Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 179-181. [Kopecký Jan: Dramatický paradox (1963); Karvaš Peter: Zamyšlení nad dramatem (Praha, 1964).] [810]

HOMOLOVÁ Květa: Nová sovětská publikace o Haškovi. Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 181-183. [Vostokovová S. I.: Jaroslav Gašek (Moskva, 1964).] [811]

ŠKARKA Ant[onín]: Monografie o Řehořovi Hrubém z Jelení. Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 183-184. [Pražák Emil: Řehoř Hrubý z Jelení (1964).] [812]

PRAŽÁK Emil: Historikova monografie o Komenském. Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 184-186. [Polišenský Josef: Jan Amos Komenský (1963).] [813]

SVEJKOVSKÝ František: Pozoruhodná edice středověké památky. Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 186-187. [Cronica domus Sarensis - Kronika kláštera žďárského [Jindřicha Řezbáře - v knize neuveden] (1964), ed. Jaroslav Ludvíkovský.] [814]

OTRUBA Mojmír: Regionální sborník o národním obrození. Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 187-188. [Recenze tří studií ve sb. Práce Muzea v Hradci Králové, vědy společenské, sv. 6 (1964).] [815]