Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1965 - roč. 13, č. 1

STATI

JANION Maria (Varšava): Sporné problémy literární vědy. Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 1-14; rus. resumé. [769]

OTRUBA Mojmír: Polemika Karla Čapka s romantikou. Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 15-34; angl. resumé. [O látkové předloze románového torza K. Č. Život a dílo skladatele Foltýna (1939), postavě J. L. Hornera ze Vzpomínek Karla Sabiny (1937).] [770]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Konec Pohádky máje. Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 35-50; rus. resumé. [Srovnání dvou verzí epilogu románu Viléma Mrštíka (čas. 1891-92, kniž. 1897).] [771]

ROZHLEDY

VODIČKA Felix: Identita Slezských písní. K otázce kanonizovaného čtenářského vydání jejich textu. Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 51-61; něm. resumé. [Pozměn. a rozšíř. text příspěvku z porady konané v září 1963 v Opavě týkající se dvou návrhů na vydání textu sbírky Petra Bezruče; s kritikou konceptu Oldřicha Králíka a Viktora Ficka.] [784]

OPELÍK Jiří: Weilovy povídky z let 1938-1948. Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 61-68; něm. resumé. [785]

KLIMENTOVÁ Jana: Modelování rytmické výstavby verše Markovskými procesy. Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 69-72. [Na příkladech čtyřstopého jambu Vítězslava Hálka a čtyřstopého trocheje Jaroslava Vrchlického; s tabulkami (na s. 73-75).] [786]

DOKUMENTY

BÍLEK Jaroslav: K historii Brněnského Devětsilu. (Devětsil, Rovnost a Host.) Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 76-84. [Též o Literární skupině; upravená kapitola diplomní práce.] [802]

SUS Oleg: Z dokumentů Brněnského Devětsilu. Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 85-86. [Úvod k otištění Stanov spolku Brněnský Devětsil (na s. 86-90).] [803]

KRONIKA A GLOSY

GENYK-BEREZOVSKÁ Zina: Česká poezie ukrajinsky. Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 91-92. [Česka poezija a Sĺovacka poezija (obě Kyjev 1964); antologie zahrnují období od národního obrození po současnost.] [805]

VLAŠÍN Štěpán: Monografie o Jaroslavu Kratochvílovi. Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 93-94. [Pinz Radko: Cesta Jaroslava Kratochvíla (1964).] [806]

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Metodologicky podnětná monografie. Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 94-97. [Jankovič Milan: Josef Václav Sládek (1963).] [807]

BLAHYNKA Milan: Mahen iniciátor. Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 97-99. [Adresát Jiří Mahen (1964); Nově objevená korespondence Jiřího Mahena a Vítězslava Nezvala ve Sborníku Národního muzea v Praze, řada C-literární historie, sv. 9 (1964, č. 3); obě ed. Jiří Hek a Štěpán Vlašín.] [808]