Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1963 - roč. 11, č. 6

STATI

BLAŽÍČEK Přemysl: Jiří Wolker. Přípravná studie pro IV. díl Dějin české literatury. Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 449-472. [627]

SVEJKOVSKÝ František: Dvě verze Mastičkáře - dva typy středověké frašky. Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 473-487. [628]

ROZHLEDY

CHVATÍK Květoslav: K diskusi o vývoji naší socialistické literatury. Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 488-502. [Polemika se statí Vladimíra Dostála Záměna zrcadel (ČL 1963, č. 4) - viz záz. č. 641, zejména s jeho výkladem avantgardy; týká se Chvatíkovy knihy Bedřich Václavek a vývoj marxistické estetiky (1962).] 641, 1962 [645]

KRONIKA A GLOSY

ČERVENKA Miroslav: O Haškovi a jeho lidovosti. Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 503-505. [Pytlík Radko: Jaroslav Hašek (1962).] [687]

FORST Vladimír: Práce vědecké kritičnosti i žákovské lásky. Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 505-507. [Franěk Jiří F.: Bohumil Mathesius (1963).] [688]

KOCIÁN Josef: Básník Orten jako problém filozofický. Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 507-509. [689]

MOLDANOVÁ Dobrava: Polská monografie o Karlu Čapkovi. Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 509-510. [Janaszek-Ivaničková Halina: Karol Čapek czyli dramat humanisty (Varšava, 1962).] [690]

RZOUNEK Vítězslav: Úspěch i problém. (Na okraj knihy J. Špičáka Karolina Světlá.) Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 511-512. [(1962).] [691]

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Příspěvek k otázce regionální literatury a jejích dějin. Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 513-515. [Buriánek František: Literární Klatovy (1962).] [692]

PFAFF Ivan: Nový pohled na mladého Nerudu. Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 515-516. [Recenze studie Jaroslava Purše Jan Neruda a Bratři červeného praporu v Čs. časopise historickém (1962, č. 4).] [693]

VŠETIČKA František: K Sládkově korespondenci s Bartošem. Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 516-518. [Oprava chyb v edici Artura Závodského Korespondence J. V. Sládka s Františkem Bartošem v čas. Zlatý máj (1962, č. 12).] - Viz též záznam č. 748. 748 [694]

MINÁRIK Jozef: Veršované skladby doby husitské. Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 518-520. [Stejnojmen. soubor (1963), ed. František Svejkovský.] [695]