Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1963 - roč. 11, č. 5

STATI

KAČER Miroslav: Výstavba dialogu ve hře Františka Hrubína Srpnová neděle. (Příspěvek k problematice současného českého lyrického dramatu.) Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 361-374. [624]

HRABÁK Josef: Úvahy o problematice žánrového povědomí v současné české próze. (Na okraj románů s budovatelskou tematikou.) Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 375-391. [Jmenovitě o románech K. F. Sedláčka Závod ve stínu (1954-60), Pavla Bojara - Olgy Bojarové Sluneční širý svět (1952-61) a Ivana Kříže Velká samota (1960).] [625]

VOLEK Jaroslav: K otázkám společenské funkce umění. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 392-405. [626]

ROZHLEDY

POHORSKÝ Miloš: Šiktancovo tažení proti smrti. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 406-409. [Nebožka smrt (1963).] [643]

SVEJKOVSKÝ František: Otázky studia a vydávání památek očima muzikologa. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 409-417. [Nad knihou Františka Mužíka Úvod do kritiky hudebního zápisu (1961).] [644]

DOKUMENTY

VÁVRA Jaroslav: Devětsil a sovětská avantgarda 1923-1926. (Materiály a glosy.) Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 418-427; rus. resumé. [O vzájemných stycích; s otištěním dopisů aj. materiálů.] [648]

KRONIKA A GLOSY

KARFÍK Vladimír: Nad sympoziem Plamene. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 428-429. [Kritika přerušení kulturních styků se Západem v 50. letech; nad sb. referátů ze sympozia o próze poř. redakcemi časopisů Plamen a Slovenské pohĺady v lednu 1963 v Praze Souvislosti a perspektivy prózy (1963).] [678]

ZIKA Josef: První výbor z díla Františka Halase. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 429-430. [Sbohem múzy (1963), usp. Ludvík Kundera.] [679]

MACEK Emanuel: K současnému stavu retrospektivní bibliografie české literární vědy u nás. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 430- 434. [O práci na bibliografii let 1774-1945 v ÚČL.] [680]

ADAMOVÁ Zuzana: Maďarská monografie o Haškovi. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 434-436. [Dobossy László: Hašek (Budapešť, 1963).] [681]

JUSTL Vladimír: Nová kniha o Boženě Němcové. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 436-439. [Otruba Mojmír: Božena Němcová (1962).] [682]

KŘEMENÁKOVÁ Anna: Nad Krausovou monografií o A. Sládkovičovi. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 439-442. [Kraus Cyril: Andrej Sládkovič (Banská Bystrica, 1962).] [683]

JAROŠOVÁ Stanislava: Nové publikace o dětské četbě. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 442-444. [Sb. Rozpory a výhry dnešní dětské knihy (1962); Heřman Zdeněk: Dobrodružné poznávání (1962), o Františku Flosovi.] [684]

PFAFF Ivan: Vydání Hálkovy korespondence. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 444-446. [Dopisy (1963), usp. František Baťha.] [685]

NEČAS Jaroslav: Užitečná knížka. Roč. 11, 1963, č. 5, září, s. 446-447. [Kunc Jaroslav: Kdy zemřeli ...? (1962); s opravami.] [686]