Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1963 - roč. 11, č. 4

STATI

KOŽINOV V[adim]: Současný stav teorie umělecké řeči. Z ruš. přel. M[ojmír] Botura. Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 261-280. [621]

LEVÝ Jiří: Teorie informace a literární proces. Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 281-307. [622]

JIRÁSKOVÁ Marie: Několik poznámek k Dykově válečné tetralogii. Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 308-321. [623]

ROZHLEDY

SVOZIL Bohumil: K otázce vztahu člověka a umění. (Poznámka ke knize I. Erenburga Lidé, roky, život.) Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 322-326. [(1962).] [640]

DOSTÁL Vladimír: Záměna zrcadel. (Několik otazníků a vykřičníků na okraj Chvatíkovy knihy Bedřich Václavek a vývoj marxistické estetiky.) Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 326-336. [(1962); zejména kritika jeho hodnocení meziválečné avantgardy.] - Viz též polemiku v záz. č. 645. 645 [641]

LOPATKA Jan: Rozhlasová četba z Vančurových románů - obecná problematika. Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 336-345. [642]

KRONIKA A GLOSY

ČERVENKA Miroslav: K problémům popularizace. Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 346-347. [Hrabák Josef: Umíte číst poezii? (1963).] [671]

OLONOVÁ Elvíra: O koncepci Mináčovy tvorby. (Július Noge, Prozaik Vladimír Mináč.) Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 347-349. [(Bratislava, 1962).] [672]

KUBÍN Václav: Nová sovětská vědecká fantastika. Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 350-352. [Obecně o tematice mladé sovětské vědeckofantastické prózy.] [673]

HEŘMAN Miroslav: Na okraj soupisu díla B. Němcové. Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 352-353. [Laise Miroslav: Bibliografie Boženy Němcové. Soupis jejího díla a literatury o ní (1962).] [674]

KOLÁR Jaroslav: Dvě knihy o české renesanční literatuře. Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 354-356. [Kopecký Milan: Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova; týž: Daniel Adam z Veleslavína (obě 1962).] [675]

PALAS Karel: Diskuse o tezích k Dějinám české literatury IV. Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 356-359. [Referát o diskusi poř. 1. 3. 1963 v Brně.] [676]

HAVEL Rudolf: Za Ferdinandem Strejčkem. Roč. 11, 1963, č. 4, červenec, s. 359-360. [K 3. 4. 1963.] [677]