Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1963 - roč. 11, č. 3

STATI

SOUČASNÁ LITERATURA A ČLOVĚK. (Referáty a diskusní příspěvky z 2. československo-sovětského sympozia pořádaného 18. - 22. 2. 1963 v Praze):

PALIJEVSKIJ P[etr Vasiljevič]: Literatura lidského dokumentu. Z ruš. přel. M[ojmír] Botura. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 177- 182. [Mj. o Fučíkově Reportáži psané na oprátce (1945).] [617]

ŠTEVČEK Ján: O sujete novej prózy. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 183-187. [O současné slovenské próze.] [618]

RZOUNEK Vítězslav: Poznámka k pojetí stranickosti v epice. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 188-192. [O vztahu ke skutečnosti v dílech Franze Kafky Zámek (1926) a Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-23).] [619]

PETRMICHL Jan: Problém tzv. kladného hrdiny v současné české próze. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 193-199. [Obecná úvaha.] [620]

***

ROZHLEDY

VODIČKA Felix: K dnešnímu stavu teorie realismu. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 200-205. [Nad knihou J. O. Fischera Problémy francouzského kritického realismu (1961).] [637]

SUS Oleg: O syntetickou koncepci dějin české marxistické estetiky. (Úvaha.) Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 205-223. [Rozbor monografie Květoslava Chvatíka Bedřich Václavek a vývoj marxistické estetiky (1962); s poznámkou pod čarou o rozporuplném ohlasu knihy u současné kritiky.] [638]

POKORNÝ Jaroslav: K dějinám české divadelní avantgardy. (Několik poznámek ke knize M. Obsta a A. Scherla.) Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 223-228. [Stejnojmen. kniha o Jindřichu Honzlovi a E. F. Burianovi (1962).] [639]

DOKUMENTY

JAROŠOVÁ Stanislava: Neumannova koncepce lidové kultury na konci třicátých let. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 229-238. [O jeho činnosti v nakl. družstvu Lidová knihovna a o publicistice v čas. Lidová kultura.] [647]

KRONIKA A GLOSY

HOLUB Miroslav: Pro a proti a naopak. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 239-240. [Esej o kritické ročence Pro a proti (1962).] [662]

TOMČÍK Miloš: Nad Mináčovou knihou Čas a knihy. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 240-242. [(Bratislava, 1962).] [663]

OTRUBA Mojmír: Píšovy studie o tvůrcích moderní české poezie. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 242-246. [Stopami poezie (1962), usp. Jan Petrmichl.] [664]

FORST Vladimír: Nedokončená práce. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 246-249. [Kritické poznámky k monografii Artura Závodského Gabriela Preissová (1962).] [665]

MATHAUSER Zdeněk: Sborník pražských estetiků. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 249-251. [Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2, Aesthetica (1962).] [666]

SGALLOVÁ Květa: Matematické metody a literatura. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 251-254. [O využití v teorii verše a o konferenci zaměřené na zkoumání jazyka uměleckých děl poř. v září 1961 v Gorkém.] [667]

PRAŽÁK Emil: K vydání cestopisu Odorika z Pordenone. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 254-255. [Oldřich z Furlánska: Popis východních krajů světa (1962), ed. a překl. František Gel a Rostislav Kocourek.] [668]

HAVEL Rudolf: Několik poznámek k prvnímu dílu sovětské literární encyklopedie. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 255-257. [Kratkaja literaturnaja encyklopedija (Moskva, 1962); mj. o zastoupení čes. autorů.] [669]

NEČAS Jaroslav: Nový Laffont-Bompiani. Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 257-259. [Dictionnaire universel des lettres (Paříž, 1961); mj. o heslech z čes. literatury.] [670]