Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1963 - roč. 11, č. 2

STATI

GRYGAR Mojmír: Obecnost a konkrétnost teorie literatury. Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 97-110. [S poznámkou pod čarou o přednesu příspěvku jako metodologické úvahy k Nástinu teorie literatury, připravovaném v ÚČL.] [613]

NOSEK Miloslav: Programové úsilí o socialistický realismus v třicátých letech. Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 111-116. [Diskusní příspěvek z konference O vzniku a vývoji čes. a sloven. socialistické literatury poř. 25. - 27. 10. 1961 v Praze.] [614]

HAMAN Aleš: Aškenazy a Branald v "masce" reportérů. (Poznámka k vývoji současné prózy.) Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 117-124. [K reedicím próz L. A. Indiánské léto (1962) a A. B. Ztráty a nálezy (1963).] [615]

TICHÁ Zdeňka: Básnická škola Hynka z Poděbrad. K padesátinám prof. dr. J. Hrabákovi, doktoru filologických věd. Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 125-135. [Analýza básnických skladeb, mj. jejich bezrozměrného verše.] [616]

ROZHLEDY

VODIČKA Felix: Literární věda a kritika jako "dynamická estetika". (Diskusní příspěvek z porady o literární vědě a literární kritice ve Smolenicích.) Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 136-138. [Konala se 13. - 14. 11. 1962.] [632]

HEŘMAN Zdeněk: Píseň a písemnictví. Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 138-145. [O vztahu mezi básní a písňovým textem u Františka Gellnera, Milana Kundery, Pavla Kohouta, Františka Hrubína, Jiřího Suchého aj.] [633]

BĚLAJA Galina - PAVLOVOVÁ Nina: Autor a hrdina v současném románu. (O knize D. Zatonského Dvacáté století. Poznámky o literární formě na Západě.) Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 145-150. [(Čes. 1963).] [634]

STROHSOVÁ Eva: Diskuse o dějinách sovětské literatury. Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 150-154. [O metodě zpracování Dějin ruské sovětské literatury, I-III (Moskva, 1958-61) a o jejím kritickém ohlasu.] [635]

JEŘÁBEK Dušan: Další svazek Dějin české literatury. Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 154-158. [III. Literatura druhé poloviny 19. století (1961).] [636]

DOKUMENTY

MOLDANOVÁ Dobrava: Kulturní rubrika Rudého práva v letech 1929- 1938. Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 159-165. [646]

KRONIKA A GLOSY

PEŠAT Zdeněk: Strana, lidé, pokolení. Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 166-167. [Stejnojmen. kniha pamětí Jiřího Taufra (1962).] [658]

FORST Vladimír: Poznámka ke korespondenci Dyk - Neumann - Čapkové. Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 168-170. [Korespondence z let 1905-1918 (1962), ed. Stanislava Jarošová, Milan Blahynka a František Všetička.] [659]

NEZKUSIL Vladimír: Aktuální otázky teorie dětské literatury. Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 170-171. [Obecná stať.] [660]

RÁKOS Petr: Na okraj budapešťské konference o srovnávacím studiu literatur. Roč. 11, 1963, č. 2, březen, s. 172-176. [661]