Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1963 - roč. 11, č. 1

STATI

PEŠAT Zdeněk: Ke vztahům mezi literární vědou a kritikou. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 1-13. [Referát přednesený na konferenci o vztahu literární vědy a literární kritiky poř. 13. - 14. 11. 1962 ve Smolenicích.] [610]

PETRMICHL Jan: Básnické začátky Viléma Závady. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 14-41. [O sbírkách Panychida (1927) a Siréna (1932) .] [611]

SUS Oleg: O nezbytnosti estetického systému. (Česká estetika mezi tradicí a perspektivou.) Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 42-59. [612]

ROZHLEDY

PYTLÍK Radko: Umění dívat se kolem sebe. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 60-67. [Kocourek Josef: Zapadlí vlastenci 1932 (1961); Procházka Jan: Závěj (1961).] [629]

POHORSKÝ Miloš: Smrti a hvězdy Jiřího Šotoly. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 67-71. [Hvězda Ypsilon (1962).] [630]

BRABEC Jiří: Esej o slovenské poezii. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 72-76. [O žánru eseje a o knize Jozefa Bžocha Podoby slovenskej poézie (Bratislava, 1961).] [631]

KRONIKA A GLOSY

TÁBORSKÁ Jiřina: Příspěvek k pojetí literárních dějin. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 77-79. [Drozda Miroslav: Ruská sovětská literatura (1961).] [649]

PATERA Ludvík: O slovenské lyrizované próze. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 79-83. [Števček Ján: Baladická próza Františka Švantnera (Bratislava, 1962).] [650]

ŠTĚPÁN Václav: Detektivka jako teoretický problém. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 83-85. [Cigánek Jan: Umění detektivky (1962).] [651]

HRZALOVÁ Hana: O realismu na českém jevišti. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 85-87. [Císař Jan: Život jevišti. Formování české realistické kritiky (1962).] [652]

HEŘMAN Miroslav: Slavica Pragensia 1961. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 87-90. [Sv. 3, sb. převážně věnovaný P. J. Šafaříkovi.] [653]

SVEJKOVSKÝ František: Nad poslední knihou akad. R. Urbánka. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 90-91. [O literárních památkách připomínaných v knize Věk poděbradský, sv. IV. (1962).] [654]

KARFÍK Vladimír: O čem se diskutovalo ve Smolenicích. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 91-94. [Konference o vztahu literární vědy a literární kritiky poř. 13. - 14. 11. 1962.] [655]

NEČAS Jaroslav: Slovník bulharských spisovatelů. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 94-95. [Balgarski pisateli (Sofia, 1961).] [656]

ORT Jan: Česká a slovenská literatura v lužickosrbské vysokoškolské učebnici. Roč. 11, 1963, č. 1, leden, s. 95-96. [Slowjanske literatury I, II (Budyšín, 1960).] [657]