Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1962 - roč. 10, č. 4

STATI

TEZE K DĚJINÁM ČESKÉ LITERATURY. Literatura 20. století (do roku 1945). Zpracovali PB [= Přemysl BLAŽÍČEK], JB [= Jiří BRABEC], FB [= František BURIÁNEK], MČ [= Miroslav ČERVENKA], MG [= Mojmír GRYGAR], JJ [= Jaroslava JANÁČKOVÁ], AJ [= Antonín JELÍNEK], LL [= Ludmila LANTOVÁ], JM [= Jarmila MOURKOVÁ], MN [= +Miloslav NOSEK], MO [= Mojmír OTRUBA], ZP [= Zdeněk PEŠAT], RP [= Radko PYTLÍK], ES [= Eva STROHSOVÁ], AS [= Antonín SYCHRA]. Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 377-425. [K připravovanému IV. dílu; s úvodní poznámkou redakce.] [553]

BURIÁNEK František: Šaldův vztah k umělecké avantgardě dvacátých a třicátých let. Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 426-437. [554]

LEVÝ Jiří: Vývoj českého divadelního blankversu. Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 438-465. [Rozbor od národního obrození po současnost.] [555]

ROZHLEDY

OPELÍK Jiří: Otázky současné prózy. Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 466-471. [Sb. K problematike slovenskej prózy (Bratislava, 1961), usp. Ivan Kusý.] [567]

DROZDA Miroslav: O realismu, avantgardě a přijetí revoluce. Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 471-474. [O vztahu rus. spisovatelů k říjnové revoluci; kriticky k článku Mojmíra Grygara Nad vzpomínkami Ilji Erenburga (ČL 1962, č. 3) - viz záz. č. 565).] 565 [568]

ŠVÁB Miloslav: Kniha cest, výhledů a podnětů. (J. Hrabák, K metodologii studia starší české literatury.) Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 474-479. [(1961).] [569]

KRONIKA A GLOSY

BURIÁNEK František: Šest studií o nové české literatuře. Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 480-482. [Stejnojmen. kniha Josefa Hrabáka (1961).] [604]

HOLUB Dalibor: O druzích umění nekonvenčně. Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 482. [Kožinov Vadim: Druhy umenia (Bratislava, 1961) .] [605]

BLAHYNKA Milan: Ke korespondenci Mahen - Nezval. Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 483-485. [Kritika edice Jarmily Mourkové Vzájemná korespondence Jiřího Mahena a Vítězslava Nezvala ve Sborníku Národního muzea v Praze, řada C (1961, č. 3/4).] [606]

PRAŽÁK Emil: Několik poznámek na okraj nových dějin německé literatury v údobí renezance. Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 485-486. [Geschichte der deutschen Literatur von 1480 bis 1600 (Berlín, 1960).] [607]

ŘEPKOVÁ Marie: Ukázka z práce německé bohemistiky. Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 486-487. [Recenze studie Ilsy Seehaseové Zum deutschen Havlíčekbild v Zeitschrift für Slawistik (Berlín, 1961, č. 4).] [608]

VODIČKA Felix: Za Miloslavem Noskem. Roč. 10, 1962, č. 4, prosinec, s. 487-488. [K 5. 10. 1962.] [609]