Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1962 - roč. 10, č. 3

STATI

HRABÁK Josef: Význam díla Zdeňka Nejedlého pro literární vědu. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 253-266. [550]

ČERVENKA Miroslav: Karel Toman. Přípravná studie pro 4. díl Dějin české literatury. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 267-307. [551]

BRABEC Jiří: O básnickém díle Jaroslava Vrchlického. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 308-334. [552]

ROZHLEDY

TOMČÍK Miloš: Ladislav Štoll v naší socialistické kultuře. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 335-341. [K šedesátinám 26. 6. 1962.] [563]

KUBÍN Václav: O typech literární fantastiky. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 341-348. [564]

GRYGAR Mojmír: Nad vzpomínkami Ilji Erenburga. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 348-353. [Lidé, roky, život (čes. 1962).] - Viz též záz. č. 568. 568 [565]

POHORSKÝ Miloš: Dvě nové literárněhistorické práce. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 353-359. [Noge Július: Martin Kukučín, tradicionalista a novátor (Bratislava, 1962); Šmatlák Stanislav: Hviezdoslav, zrod a vývin jeho lyriky (Bratislava, 1961).] [566]

KRONIKA A GLOSY

STROHSOVÁ Eva: Knížka o počátcích slovenské socialistické literatury. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 360-362. [Drug Štefan: Kapitoly k začiatkom socialistickej literatúry na Slovensku (Bratislava, 1961).] [595]

TROCHOVÁ Zina: Poznámka k Podivuhodnému kouzelníku Vítězslava Nezvala. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 362-363. [O genezi 4. zpěvu básnické skladby ze sbírky Pantomima (1924).] [596]

NOSEK Miloslav: Čapkovský esej Ivana Klímy. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 363-365. [Karel Čapek (1962).] [597]

MALEVIČ Oleg: Továrna na Absolutno po 40 letech čili utopie a dějiny. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 365-369. [O knize Karla Čapka (1922).] [598]

HAMAN Aleš: Tři publikace k Havlíčkovu jubileu. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 369-371. [Procházka Václav - Formánek Miloslav: Myšlenkový odkaz Karla Havlíčka Borovského; doslov V. Procházky k výboru Není církev jako církev; týž: Karel Havlíček Borovský (všechny 1961).] [599]

ČERVENKA Miroslav: K novému převodu RKZ. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 371-374. [Recenze přebásnění Kamila Bednáře (1961).] [600]

KOLÁR Jaroslav: Staročeské satiry nově. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 374-375. [Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy (1962), ed. Josef Hrabák.] [601]

KOPECKÝ Milan: Studie o středověké alegorii. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 375. [Cejp Ladislav: Metody středověké alegorie a Langlandův Petr Oráč (1961).] [602]

[REDAKCE]: Poznámka k diskusi o obrozenském dramatu. Roč. 10, 1962, č. 3, srpen, s. 376; podepsáno red. [Stanovisko k dopisu Vladimíra Procházky redakci ČL polemizujícímu s kritikou Vladimíra Štěpánka O marxistickou metodu v dějinách divadla a dramatu (ČL 1961, č. 3) - viz záz. č. 500; s otištěním úryvků z dopisu a s uzavřením polemiky.] 500 [603]