Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1962 - roč. 10, č. 2

STATI

O VZNIKU A VÝVOJI ČESKÉ A SLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ LITERATURY. (Referáty z konference pořádané Ústavem pro čes. literaturu a Ústavem slovenské literatury 25. - 27. 10. 1961 v Praze):

MUKAŘOVSKÝ Jan: Dnešní literatura a skutečnost. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 129-136. [542]

PYTLÍK Radko: Nové rysy literatury vyvolané socialistickým světovým názorem. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 136-151. [O proletářské literatuře 20. let.] [543]

PEŠAT Zdeněk: Přínos avantgardy české socialistické literatuře. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 151-160. [Zejména o poetismu.] [544]

ŠPITZER Juraj: Programové úsilie o socialistický realizmus v slovenskej literatúre. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 161-172. [545]

TOMČÍK Miloš: Syntetický obraz skutočnosti v literatúre 30. rokov. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 172-189. [O socialistické literatuře obecně.] [546]

BRABEC Jiří: Problematika zkoumání literárního vývoje po roce 1945. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 189-200. [547]

MATUŠKA Alexander: Niekoĺko poznámok k vývinu našej literatúry. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 200-204. [Koreferát.] [548]

KARFÍK Vladimír: Referáty Jana Mukařovského ... Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 204-208; podepsáno -VK-. [Referát o konferenci.] [549]

***

ROZHLEDY

VOLEK Jaroslav: K problémům umělecké výchovy. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 209-216. [559]

GRYGAR Mojmír: Výklad moderního básníka - monografie o V. Nezvalovi. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 216-220. [Taufer Jiří: Národní umělec Vítězslav Nezval (1957); Jelínek Antonín: Vítězslav Nezval (1961).] [560]

BRABEC Jiří: Významný příspěvek k analýze meziválečného údobí slovenské literatury. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 221-226. [Tomčík Miloš: Na prelome epoch (Bratislava, 1961).] [561]

HRZALOVÁ Hana: Proti revanšistickému hodnocení české literatury. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 226-230. [Přehled novější západoněmecké literatury.] [562]

KRONIKA A GLOSY

CHVATÍK Květoslav: O reportáži aktuálně a poučeně. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 231-233. [Grygar Mojmír: Umění reportáže (1961) .] [584]

HRZALOVÁ Hana: Příspěvek k obrazu naší současné literatury. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 233-235. [Hájek Jiří: Osudy a cíle (1961).] [585]

PYTLÍK Radko: Václavkova cesta k poznání. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 235-237. [Tvorba a společnost (1961), usp. Jaromír Dvořák a kol.] [586]

JŮZL Miloš: Vědecké problémy marxistické estetiky. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 237-240. [Základy marxisticko-leninské estetiky (1961).] [587]

SUCHOMEL Milan: Kniha o umělecké tvůrčí metodě. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 240-243. [Sb. Tvorčeskij metod (Moskva, 1961).] [588]

ROSENBAUM Karol: Tylovská monografia. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 243-244. [Otruba Mojmír - Kačer Miroslav: Tvůrčí cesta J. K. Tyla (1961).] [589]

POHORSKÝ M[iloš]: Šafaříkovské publikace - příspěvek k osvětlení českého a slovenského obrození. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 244-247. [Přehled.] [590]

HAMAN Aleš: Nad novou popularizační edicí. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 247-249. [O prvních svazcích edice Odkazy pokrokových osobností naší minulosti v nakl. Svobodné slovo.] [591]

PRAŽÁK Emil: Práce o husitské ideologii. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 249-251. [Kalivoda Robert: Husitská ideologie (1961).] [592]

BALCAR Radim: Zapomenutá povídka Aloise Jiráska. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 251. [O povídce Středa z čas. Vesna (1883).] [593]

[REDAKCE]: Zprávy z ÚČL. Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 251-252; nepodepsáno. [O plánech Kabinetu S. K. Neumanna.] [594]