Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1962 - roč. 10, č. 1

STATI

OPELÍK Jiří: Proměny Řezáčovy metody. Od Rozhraní k Nástupu. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 1-22. [538]

KARFÍKOVÁ Věra: Počátky naší socialistické literatury pro děti. Dětská povídka ve dvacátých a na začátku třicátých let. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 23-33. [O tvorbě Ivana Olbrachta, Marie Majerové, Heleny Malířové, Jiřího Wolkra a J. V. Plevy.] [539]

ŘEPKOVÁ Marie: Epigramy Karla Havlíčka z let 1843-1846. Příspěvek k poznání tvůrčí cesty Havlíčka satirika. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 34-60. [540]

TICHÁ Zdeňka: k vývoji bezrozměrného verše v druhé polovině 15. století. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 61-69. [Na materiálu básní Hynka z Poděbrad.] [541]

ROZHLEDY

DOLANSKÝ Julius: Česká literatura v západoněmecké kritice. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 70-73. [Kritika stati Rudolfa Urbana Die literarische Entwicklung in der Tschechoslowakei seit 1945 v čas. Osteuropa (Stuttgart, roč. 9, 1959, č. 11).] [556]

MATHAUSER Zdeněk: Estetické možnosti společenské reality. K problematice současné sovětské estetiky a teorie literatury. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 73-82. [557]

ČERVENKA Miroslav: Tři poznámky k Dněprovovi. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 82-87. [Úvaha nad čes. vyd. knihy Problémy realismu (1961).] [558]

DOKUMENTY

KAUTMAN František: Studentské verše Stanislava K. Neumanna. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 88-91. [Komentář k otištění 13 básní (na s. 91-100).] [570]

LOUŽIL Jaromír: Dva dopisy Karla Sabiny Josefu Václavu Fričovi. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 100-101. [Komentář k otištění dopisů z r. 1860 (na s. 101-105).] [571]

KRONIKA A GLOSY

GRYGAR Mojmír: Umělecká pravdivost Mináčova Zapadlého koutu. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 106-107. [Čes. vyd. (1960).] [572]

BRABEC Jiří: Umění a kritika. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 107- 108. [Stejnojmen. sb. (1961).] [573]

HRZALOVÁ Hana: O problémech umění v kulturní revoluci. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 109-111. [Drozda Miroslav - Parolek Radegast: Umění v kulturní revoluci (1961).] [574]

OTRUBA Mojmír: Sovětská monografie o díle Marie Pujmanové. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 111-113. [Bernštejnová I. A.: Tvorčeskij puť Marii Pujmanovoj (Moskva, 1961).] [575]

MALEVIČ O[leg] M[ichajlovič]: Kniha o Karlu Čapkovi. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 114-117. [Ševčuk V. I.: Karel Čapek. Antyfašystski tvory [Antifašistická díla] (Kyjev, 1958).] [576]

PRŮCHA Jan: Maďarská studie o Karlu Čapkovi. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 117-119. [Dobossy László: Karel Čapek (Budapešť, 1961).] [577]

KARFÍK Vladimír: Klasikové bez konvencí. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 120-121. [O založení edice Klub přátel poezie v nakl. Čs. spisovatel a o jejích prvních svazcích.] [578]

JUSTL Vladimír: Kniha k výročí Boženy Němcové. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 121-123. [Božena Němcová ve vzpomínkách (1961), usp. Rudolf Havel a Miroslav Heřman.] [579]

HRZALOVÁ Hana: Přínos nového výboru z díla Terezy Novákové. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 123-126; s opravou textu v č. 3, s. 252. [Roztroušené kapitoly (Vybrané spisy T. N., sv. 6, 1961), usp. Věra Vrzalová.] [580]

MALEC Karel: Druhý svazek sborníku Česká bibliografie. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 126-127. [(1961).] [581]

[REDAKCE]: Zprávy z ÚČL. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 127; podepsáno -red-. [O konferenci O vzniku a vývoji české a slovenské socialistické literatury poř. 25. - 27. 10. 1961 v Praze.] [582]

K VYDÁNÍ divadelních referátů a statí J. K. Tyla v Knihovně klasiků. Roč. 10, 1962, č. 1, únor, s. 127-128; nepodepsáno. [Doplněk redakční rady k textu ediční poznámky Spisů J. K. T., sv. 15, Divadelní referáty a stati (1960).] [583]