Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1960 - roč. 8, č. 4

STATI

BÁSNÍCI DNEŠKA O POEZII K. H. MÁCHY. Přispěli: Lumír ČIVRNÝ (s. 401-402), František HRUBÍN (s. 402), Milan KUNDERA (s. 402-403), Jiří ŠOTOLA (s. 403-404), Vilém ZÁVADA (s. 404-407). Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 401-407. [412]

VODIČKA Felix: Tradice Máchovy poezie v české literatuře. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 408-435. [413]

MERIGGI Bruno: Mácha a Leopardi. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 436-450. [Předneseno v Literárněvědné společnosti 17. 6. 1959.] [414]

NOSEK Miloslav: Josef Hora kritik. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 451-475. - S opravou textu v roč. 1961, č. 1, s. 96. [Studie nad výborem Poezie a život (1959).] [415]

ROZHLEDY

JELÍNEK Antonín: K Nezvalově Nedokončené. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 476-479. [Úvaha nad básní Život básníka.] [422]

DOKUMENTY

NEZVAL Vítězslav: Máchův odkaz přítomnosti. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 480. [Přetisk jubilejního článku z Rudého práva 1. 5. 1936.] [425]

MORAVEC Josef - BOHÁČ Antonín: Prameny realistického romanopisce. (Z korespondence K. V. Raise.) Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 481-485. [Komentář k otištění korespondence a dokumentů z let 1904- 20 týkajících se podnětů k románu O ztraceném ševci (1920) (na s. 485-492).] [426]

KRONIKA A GLOSY

PYTLÍK Radko: Pohádka a současnost. (K českým pohádkám Jana Drdy.) Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 493-495. [O D. pohádkách ve vztahu k pohádkám folklorním; nad svazkem České pohádky (1958).] [457]

TROCHOVÁ Z[ina]: Sovětská antologie z české poezie. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 496-497. [Antologija češskoj poezii XIX-XX vekov, sv. 1-3 (Moskva, 1959), usp. L. S. Kiškin, A. P. Solovjevová a S. A. Šerlaimovová; zahrnuje období od národního obrození po současnost.] [458]

MOLDANOVÁ Dobrava: Nové pojetí Fráni Šrámka. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 497-498. [Buriánek František: Národní umělec Fráňa Šrámek (1960).] [459]

POHORSKÝ Miloš: K poznání života a díla Karoliny Světlé. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 498-503. [Poznámky nad posledními dvěma svazky Vybraných spisů Z literárního soukromí I, II (oba 1959), ed. Josef Špičák.] [460]

SKALIČKA Jiří: Záhadný "chaldejský" nápis v Klácelově Ferinu Lišákovi. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 503-504. [Vyluštění.] [461]

KOLÁR Jaroslav: Nový příspěvek k studiu husitského zpěvu. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 504-505. [Lůžek Bořivoj: Po stopách husitství na Ústecku (1959); zejména o otisku 9 dosud neznámých písní z Roudnického kodexu.] [462]

TICHÁ Zdeňka: Dvě legendy z doby Karlovy. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 505-507. [Stejnojmen. svazek (1959), obsahuje Legendu o sv. Prokopu a Život sv. Kateřiny, ed. Josef Hrabák, Václav Vážný a Antonín Škarka. - S poznámkou redakce k polemice Z. Tiché s J. Daňhelkou - viz záz. č. 454.] 454 [463]

HAMADA Milan: Doležitý príspevok k dejinám staršej slovenskej poézie. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 507-508. [Popis objeveného rukopisného kodexu Jóba Jánosa de Fanchaliho obsahujícího poezii renezančního období.] [464]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Květen - červenec. Roč. 8, 1960, č. 4, prosinec, s. 508-526; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [465]