Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1960 - roč. 8, č. 3

STATI

SCHERL Adolf: E. F. Burian dramatik. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 267-297. [Rozbor dramatiky, mj. v D34 - 41 a v době poválečné.] [410]

HAMAN Aleš: Nerudovy Arabesky ve vývoji české prózy šedesátých let. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 298-318. [411]

ROZHLEDY

HOMOLOVÁ Květa: Ze sovětské diskuse o realismu. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 319-324. [Problemy realizma v mirovoj literature (Moskva, 1959).] [420]

NOSEK Miloslav: K metodě biograficko-bibliografického slovníku českých spisovatelů. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 324-332. [O metodologických problémech v přípravných pracích na slovníku chystaném v ÚČL (vyšel 1964).] [421]

DOKUMENTY

JUSTL Vladimír: Čtyři neznámé dopisy V. K. Klicpery. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 333. [Komentář k otištění dopisů z let 1824-46 (na s. 333-336).] [424]

KRONIKA A GLOSY

FORST Vladimír: Monografie o básníku Macharovi. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 337-339. [Pešat Zdeněk: J. S. Machar básník (1959).] [445]

BLAHYNKA M[ilan] - VŠETIČKA Fr[antišek]: S. K. Neumann v La vie des lettres. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 339. [Glosa o otištění básní Chvála selky a Chvála rotačky 1922 a o N. medailonu od překladatele Emmanuela Siblíka.] [446]

URBAN Zdeněk: Ohlas Wolkrovy poezie v Bulharsku v letech třicátých a za druhé světové války. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 339-340. [Zejména o zájmu N. J. Vapcarova.] [447]

MOLDANOVÁ Dobrava: Karel Čapek v Otázkách a názorech. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 340-341. [Poznámky o tvorbě (1959), usp. Miroslav Halík.] [448]

HOMOLOVÁ Květa - HRZALOVÁ Hana: Obraz Boženy Němcové v knihách Čestmíra Jeřábka. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 342-344. [Odcházím, přijdu (1957); Alespoň ve snu (1959).] [449]

HAMAN Aleš: Neruda a sovětští čtenáři. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 344-345. [Izbrannoje, 2 sv. (Moskva, 1959), usp. A. P. Solovjevová.] [450]

POHORSKÝ Miloš: Přehled dějin českého obrození. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 345-347. [Kočí Josef: Naše národní obrození (1960).] [451]

NEZKUSIL Vladimír: Vědecká práce na našich vysokých školách. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 347-349. [Přehled literárněhistorických příspěvků v univerzitních sbornících.] [452]

MACEK Emanuel: Příklad a podnět sovětské bibliografie. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 349. [Macujev N. I.: Chudožestvennaja literatura russkaja i perevodnaja 1938-1953 gg., 2 sv. (Moskva 1958, 1959); též o zastoupení českých autorů.] [453]

TICHÁ Zdeňka: K Daňhelkově recenzi Veršů bolesti, posměchu i vzdoru. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 350. [Polemika s recenzí Jiřího Daňhelky Nad posledními svazky Památek staré literatury české (Slovo a slovesnost 1960, č. 1).] - Viz též záz. č. 463. 463 [454]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Únor - duben. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 350-370; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [455]

PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉHO DIVADLA. Teze kapitoly VI. České divadlo v období od buržoazně demokratické revoluce až do vzniku Československé republiky (1848-1918). Zpracovali Ljubov KLOSOVÁ, Vladimír KARBUSICKÝ, Václav PLETKA, Jan MALÍK, Jan CÍSAŘ, Milada MARKLOVÁ, Josef KNAP, Zdeňka JEŘÁBKOVÁ, Vladimír ŠTĚPÁNEK, Evžen TURNOVSKÝ, Milan OBST. Roč. 8, 1960, č. 3, srpen, s. 371-399. [456]