Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1960 - roč. 8, č. 2

STATI

OTRUBA Mojmír: Literární věda v lidově demokratickém Československu. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 151-153. [K 15. výročí lidově demokratického státu.] [406]

KARBUSICKÝ Vladimír: Nové cesty naší folkloristiky. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 154-166. [Přehled metod a prací v uplynulém desetiletí.] - Viz též záz. č. 513. 513 [407]

CHVATÍK Květoslav: Bedřich Václavek jako teoretik socialistického realismu. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 167-196. [Část větší studie.] [408]

SVEJKOVSKÝ František: Geneze základních rysů Vlčkovy literárněhistorické práce. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 197- 204. [409]

ROZHLEDY

ČERVENKA Miroslav: Básnické dílo a současní čtenáři. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 205-209. [417]

GRYGAR Mojmír: Pojetí moderní poezie v Nezvalově knize Z mého života. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 209-217. [(1959).] [418]

MIŠIANIK Ján: Prvý diel Dějin české literatury. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 217-221. [Zejména zhodnocení metodologických zásad (1959).] [419]

DOKUMENTY

SVEJKOVSKÝ František: Přátelství Jana Gebauera a Jaroslava Vlčka v dokumentech. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 222-224. [Komentář k otištění 7 vzájemných dopisů a 3 dokumentů z let 1884-1900 (na s. 224-229).] [423]

KRONIKA A GLOSY

STROHSOVÁ Eva: Sovětská monografie o S. K. Neumannovi. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 230-232. [Šerlaimovová S. A.: Stanislav Kostka Neumann (Moskva, 1959).] [437]

OTRUBA Mojmír: Poznámka k umělecké metodě Šrámkova Stříbrného větru. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 232-236. [O kompozičním principu románu.] [438]

PYTLÍK Radko: Jiránkův přínos k vývoji české literatury. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 237-238. [Dojmy a potulky a jiné práce (M. J.: Literární dílo, sv. 1, 1959), usp. Jiří Kotalík.] [439]

PATERA Ludvík: Novinky slovenské literární vědy. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 239-240. [Litteraria, sv. 2 (Bratislava, 1959).] [440]

KOLÁR Jaroslav: Satira na čtyři stavy. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 241-243. [Stejnojmen. edice Zdeňky Tiché (1958).] [441]

TICHÁ Zdeňka: Tvůrčí cesta starší české literatury. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 243-244. [Recenze úvodní stati Josefa Hrabáka ke katalogu výstavy památek starší české literatury v Moskvě Drevnečešskaja literatura (Moskva, 1959).] [442]

KOLÁR Jaroslav: Konference slovenské Literárněvědné společnosti. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 244-245. [K 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí Jaroslava Vlčka 21. - 22. 1. 1960 v Bratislavě.] [443]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Listopad 1959 - leden 1960. Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 245-266; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [444]