Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1960 - roč. 8, č. 1

STATI

LITERÁRNÍ VĚDA A SOUČASNOST. (Referáty z porady konané 11. - 12. 12. 1959 v Liblicích o úkolech literární vědy při dovršení kulturní revoluce):

MUKAŘOVSKÝ Jan: Úkoly a aktuální otázky literární vědy v období dovršování kulturní revoluce. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 1-20. [398]

PEŠAT Zdeněk: Úkoly literární historie v oblasti literatury dvacátého století. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 20-32. [399]

KAČER Miroslav: Současné problémy teorie literatury. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 32-42. [400]

POHORSKÝ Miloš: Hlavní směry literárněvědné práce o české literatuře devatenáctého století. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 42- 55. [401]

ŠMATLÁK Stanislav: O spoločných úlohách českej a slovenskej literárnej histórie. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 55-60. [402]

KOLÁR Jaroslav: Nové úkoly při studiu starší české literatury. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 60-70. [403]

HOMOLOVÁ Květa: Referáty Jana Mukařovského ... Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 70-74; podepsáno K. H. [Referát o poradě, zejména o diskusních příspěvcích; s otištěním závěrečného slova Jana MUKAŘOVSKÉHO (na s. 73-74).] [404]

***

NOSEK Miloslav: Ivan Olbracht ve vývoji české předválečné prózy. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 75-105. [405]

ROZHLEDY

GRYGAR Mojmír: O hodnocení života v literatuře. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 106-111. [O stranickosti literatury.] [416]

KRONIKA A GLOSY

HRZALOVÁ Hana: O české satiře. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 112- 114. [Sb. (1959), usp. František Buriánek.] [427]

PYTLÍK Radko: Bičem a Rašplí. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 114- 116. [Ant. (1959), humor a satira v dělnickém tisku 1870-1918, usp. Jan Petrmichl.] [428]

KARPATSKÝ Dušan: Charvátská antologie z české poezie. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 116-118. [Zvona sunca i grobova [Zvony slunce a hrobů] (Záhřeb, 1959), poezie od devadesátých let po současnost, usp. a přel. Miodrag Ašanin.] [429]

LANTOVÁ Ludmila: Šaldovy České medailony k dnešku. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 118-122. [(1959), usp. Z. K. Slabý.] [430]

POHORSKÝ M[iloš]: Sabinův "případ" a česká literatura padesátých a šedesátých let. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 120-122. [Purš Jaroslav: K případu Karla Sabiny (1959).] [431]

HAMAN Aleš: Práce o Hálkovi kritikovi. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 123-125. [Jeřábek Dušan: Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století (1959).] [432]

POHORSKÝ M[iloš]: Knížka k stým narozeninám Karla V. Raise. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 125-126. [Karel V. Rais. Studie, vzpomínky, dokumenty (1959), vyd. Místní národní výbor v Lázních Bělohradě.] [433]

PRAŽÁK Emil: Dějiny starší slovenské literatury. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 126-130. [Dejiny slovenskej literatúry I, Dejiny staršej slovenskej literatúry (Bratislava, 1958).] [434]

KOLÁR Jaroslav: Klementinské zlomky nejstarších českých legend. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 130-131. [Stejnojmen. edice Emmy Urbánkové (1959).] [435]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Srpen - říjen 1959. Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 132-150; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [436]