Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1959 - roč. 7, č. 4

STATI

PEŠAT Zdeněk: Neumannova poezie z devadesátých let. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 381-390. [337]

PETRÁČKOVÁ Anna: První Řezáčovy knihy pro děti a jejich význam pro vývoj autorovy tvorby. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 391- 401. [338]

PYTLÍK Radko: Slovensko v české literatuře před první světovou válkou. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 402-413. [O Josefu Holečkovi, Adolfu Heydukovi, Vilému Mrštíkovi, Karlu Hlaváčkovi, Jiřím Mahenovi a Jaroslavu Haškovi.] [339]

KOLÁR Jaroslav: Zábavná četba pro lid pobělohorské doby v obrozenské literatuře. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 414-425. [340]

ROZHLEDY

SCHERL Adolf: Nad souborem Honzlových Podobizen. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 426-430. [Divadelní a literární podobizny (1959), usp. Jaroslav Pokorný.] [349]

DOKUMENTY

NOSEK Miloslav: Z počátků literární kritiky v českém dělnickém tisku. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 431-444. [S otiskem článků J. B. Pecky a Josefa Krapky Náchodského.] [354]

KRONIKA A GLOSY

OPELÍK Jiří: Výbor z Neumannovy tvorby kritické. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 445-448. [O umění (1958), usp. Jiří Brabec.] [387]

LANTOVÁ Ludmila: Nová sovětská studie o Marii Majerové. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 448-451. [O práci R. R. Kuzněcovové Puť češskoj narodnoj pisatelnicy Marii Majerovoj ve sb. Pisateli stran narodnoj demokratii, sv. 2 (Moskva, 1958).] [388]

MACEK Emanuel: Slovenský a charvátský výbor z F. X. Šaldy. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 451-453. [Magický básnik K. H. Mácha (Bratislava, 1958), usp. Július Pašteka; Eseji o književnosti (Záhřeb, 1958), usp. Ljudevit Jonke.] [389]

KRÁLÍK Oldřich: Italské dějiny české literatury. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 453-454. [Meriggi Bruno: Storia delle letterature ceca e slovacca (Milán, 1958).] [390]

EIS Zdeněk: Sovětský výbor z české literatury 19. a 20. století. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 454. [Chrestomatija po češskoj literature 19. - 20. vv. (Moskva, 1958), ses. L. S. Kiškin, S. V. Nikolskij a A. P. Solovjevová.] [391]

ČERVENKA Miroslav: Brněnský sborník O literatuře. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 454-457. [(1958).] [392]

TICHÁ Zdeňka: Příspěvky k dějinám starší české literatury. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 457-460. [Stejnojmen. sb. studií pracovníků ÚČL (1958), usp. Josef Hrabák.] [393]

MIŠIANIK Ján: Komenského autograf diela Praxis pietatis? Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 460-461. [Popis rukopisu z Maďarského národního muzea v Budapešti.] [394]

BALÁŠOVÁ Olga: Nad prvním svazkem České bibliografie. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 461. [(1959), usp. Jaroslav Kunc.] [395]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Květen - červenec. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 461-480; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [396]

PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉHO DIVADLA. Teze kapitoly V. Divadlo v českých zemích v době rozkladu feudálního společenského řádu a přechodu ke kapitalismu - české národní obrození. Zpracovali Miroslav KAČER, Adolf SCHERL, Vladimír PROCHÁZKA, Josef PLAVEC, Jaroslav BARTOŠ, Bořivoj SRBA, František ČERNÝ. Roč. 7, 1959, č. 4, prosinec, s. 481-503. - Viz též záz. č. 500, 603. 500, 603 [397]