Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1959 - roč. 7, č. 3

STATI

LANTOVÁ Ludmila: Cesta Marie Majerové k velkému sociálnímu románu. (Studie k monografické kapitole Dějin české literatury.) Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 249-278. [334]

ČERVENKA Miroslav: Využití kupletu v básních Františka Gellnera. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 279-294. [335]

GRYGAR Mojmír: Nerudova črta jako druh umělecké publicistiky. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 295-326. [336]

ROZHLEDY

KAČER Miroslav: Čtvero setkání s ruským realismem. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 327-330. [Stejnojmen. sb. o stycích české a ruské literatury v 19. a počátkem 20. století (1958).] [347]

KRÁLÍK Oldřich - KOPECKÝ Milan: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 330-338. [(1957), ed. Bohuslav Havránek, Josef Hrabák a kol.] [348]

DOKUMENTY

HORÁLEK Karel: K Čelakovského písni "Zavedený ovčák". Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 338-344. [O poměru lidovosti a umělosti písně.] [353]

KRONIKA A GLOSY

POHORSKÝ M[iloš]: Dvojí výbor z díla Karla Čapka. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 345-346. [Výbor z díla K. Č., sv. 1-5 (1958), usp. Miroslav Halík; 1. sv. 5-dílného výboru Sočinenija (Moskva, 1958), usp. S. V. Nikolskij.] [375]

NOSEK Miloslav: Americký pohled na Karla Čapka. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 346-349. [Kritika studie Williama E. Harkinse Pragmatism and the Czech Pragmatist Generation ve sb. American Contributions to the Fourth International Congress of Slavists (1958); původně předneseno na IV. mezinárodním kongresu slavistů v Moskvě.] [376]

EIS Zdeněk: Sovětská bohemistika o Marii Pujmanové. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 349-351. [Recenze studií I. A. Bernštejnové Maria Pujmanovna ve sb. Pisateli stran narodnoj demokratii (Moskva, 1958) a O sovremennom češskom romane v čas. Voprosy literatury (Moskva, 1958) a I. Poročkiny Kak prekrasen mir! v čas. Inostrannaja literatura (Moskva, 1958).] [377]

PRAŽÁK Emil: Práce o polské činnosti Komenského. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 351-353. [Kurdybacha Lukasz: Dzialalnosc Jana Amosa Komenskiego w Polsce (Varšava, 1957).] [378]

CHALOUPKA Otakar: Nová práce o maďarském humanismu. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 353-354. [Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Budapešť, 1955); zejména o partiích věnovaných čes. humanismu.] [379]

HAMAN Aleš: Sborník z doby Nerudovy. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 355-356. [Z doby Nerudovy (1959), red. Karel Krejčí.] [380]

OTRUBA Mojmír: Dokumenty k máchovské biografii. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 357; podepsáno mo. [Karel Hynek Mácha ve vzpomínkách současníků (1959), usp. Karel Janský.] [381]

ŘEPKOVÁ M[arie]: Nad obrazovou knihou o Tylovi. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 357-359. [Josef Kajetán Tyl (1959), usp. Miroslav Kačer a Mojmír Otruba.] [382]

LANTOVÁ Ludmila: Obrazová publikace o Jaroslavu Haškovi. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 359-360. [Jaroslav Hašek ve fotografii (1959), usp. Josef Kalaš.] [383]

PATERA Ludvík: Novinky slovenské literární vědy. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 360-362. [Sb. Litteraria, sv. 1 (Bratislava, 1958).] [384]

[REDAKCE]: Zprávy z ÚČL. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 362-363; podepsáno red. [Medailon Rudolfa Havla k udělení vyznamenání Za vynikající práci.] [385]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Únor - duben. Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 363-380; podepsáno em. - S opravou v č. 4, s. 480. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [386]