Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1959 - roč. 7, č. 2

STATI

PEŠAT Zdeněk: Přínos Macharových prvních sbírek české poezii. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 113-127. [Rozbor poetiky Confiteoru I-III (1887-92); navazuje na autorovu práci Problém individualismu v Macharově rané poezii - viz záz. č. 277.] 277 [331]

POHORSKÝ Miloš: Nerudova básnická tvorba z let sedmdesátých a osmdesátých. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 128-150. [332]

POLÁK Josef: Sládkův překlad Longfellowova eposu The Song of Hiawatha. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 151-163. [Srovnání tří verzí překladu.] [333]

ROZHLEDY

ČERVENKA Miroslav: O Jungmannově verši v překladu Ztraceného ráje. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 164-170. [Rozbor přízvučného verše v překladu eposu Johna Miltona; ke studii Josefa Hrabáka Kapitolky o verši Josefa Jungmanna ve SPFFBU, řada D (1958).] [343]

ŠMATLÁK Stanislav: Kniha o literatúre českého obrodenia. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 170-174. [Vodička Felix: Cesty a cíle obrozenské literatury (1958).] [344]

SKŘEČEK Rudolf: K edicím Erbenových Českých pohádek. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 175-179. [Zhodnocení textového zpracování Antonína Grunda (1939), Rudolfa Lužíka (1955) a R. Lužíka a kolektivu redaktorů z ÚČL (1958).] [345]

OPELÍK Jiří: Olbracht v Kritické knihovně. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 180-182. [O umění a společnosti (1958), usp. Miloslav Nosek.] [346]

DOKUMENTY

MOURKOVÁ Jarmila: K akcím spisovatelů na obranu republiky v době Mnichova. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 183. [Komentář k otištění 3 dopisů Karla Čapka a 2 dopisů Bedřicha Václavka Obci čs. spisovatelů z roku 1938 (na s. 183-186).] [351]

BATUŠEK Jaroslav: Helcelet o almanachu Máj 1858. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 186-188. [Komentář k otištění recenze z čas. Kritische Blätter 1858 (na s. 188-189).] [352]

KRONIKA A GLOSY

DISKUSE o účasti pracovníků ÚČL na současném literárním dění. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 190-191; podepsáno -ú-. [O poradě 24. 3. 1959; především o referátu Mojmíra Grygara kritizujícího účast pracovníků v čas. Květen, zejména Josefa Vohryzka.] [363]

OTRUBA Mojmír: Monografie o Juliu Fučíkovi. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 191-192; podepsáno M. O. [Grygar Mojmír: Žil jsem pro radost (1958), pro mládež.] [364]

PATERA Ludvík: Kniha o Petru Jilemnickém. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 192-193. [Truhlář Břetislav: Peter Jilemnický, spisovateĺ - bojovník, 2 díly (Bratislava 1955, 1958).] [365]

HRZALOVÁ Hana: Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 193-194. [Stejnojmen. sb. (1958), usp. Artur Závodský.] [366]

ČECHOVÁ Eva: Ještěd Karoliny Světlé. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 194. [Stejnojmen. výbor z díla (1958), usp. Josef Špičák.] [367]

POLÁK Josef: Dvojí verze Sládkovy politické básně Jarní. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 194-195. [Komentář k přetiskům z českoamerického čas. Pokrok (1868) a z otisku v knize Americké obrázky a jiná próza (1914).] [368]

KOLÁR Jaroslav: Nové vydání Hrabákova Úvodu do teorie verše. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 195-196. [(1958).] [369]

HAMAN Aleš: Doplněk k edici Nerudových Studií krátkých a kratších, II. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 196. [Potvrzení Nerudova autorství cyklu fejetonů Kláštery zahrnutém ve svazku (Spisy, sv. 6, 1958) dokladem z pozůstalosti.] [370]

SIROTKOVÁ Jarmila: K novému vydání Kratochvílovy Vesnice. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 196-197. [Kritika ediční práce Radka Pinze (1958).] [371]

HAVEL R[udolf]: Za Karlem Janským. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 197-198. [K 18. 2. 1959.] [372]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Říjen 1958 - leden 1959. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 198-220; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [373]

PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉHO DIVADLA. Teze kapitoly I-IV. Zpracovali Vladimír SCHEUFLER, František SVEJKOVSKÝ, Milena CESNAKOVÁ, Jan KOPECKÝ, Jan PORT, Jaroslav HACH, Vladimír PROCHÁZKA, Jaroslav BARTOŠ, Adolf SCHERL, Tomislav VOLEK. Roč. 7, 1959, č. 2, květen, s. 221-247. [Od nejstarších dob do 2. poloviny 18. století.] [374]