Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1959 - roč. 7, č. 1

STATI

PYTLÍK Radko: Lidovost v Haškových povídkách z cest. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 1-16. [Rozbor na základě svazku Črty, povídky a humoresky z cest (1955).] [327]

JANKOVIČ Milan: Lidovost postavy v Osudech dobrého vojáka Švejka. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 16-40. [Část větší studie o Jaroslavu Haškovi.] [328]

HRZALOVÁ Hana: Jak vznikal a uskutečňoval se ideál demokratické literatury kolem roku 1848. (K problematice Sabinovy Demokratické literatury.) Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 40-60. [329]

KRÁLÍK Oldřich: Kristián a Kosmas. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 61-84. [330]

ROZHLEDY

ČERVENKA Miroslav: K definici přesahu. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 85-91. [O enjambementu na základě studie Františka Daneše Intonace a verš v čas. Slovo a slovesnost (1958, č. 2).] [341]

KAČER Miroslav: Moskevský sjezd slavistů. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 91-94. [IV. mezinárodním sjezd slavistů 1. - 10. 9. 1958.] [342]

DOKUMENTY

BLAHYNKA Milan - VŠETIČKA František: Z prehistorie prvního ročníku Neumannova Června. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 95. [Komentář k otištění nedatovaného dopisu bratří Čapků Neumannovi z roku 1914 (na s. 95-101).] [350]

KRONIKA A GLOSY

KOLÁR Jaroslav: Několik poznámek o vydání Silvánových písní. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 102-103. [Piesne Jána Sylvána (Martin, 1957), ed. Boris Bálent.] [355]

TICHÁ Zdeňka: Nad Škarkovým vydáním Komenského Labyrintu. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 103-105. [(1958).] [356]

LAISKE Miroslav: Ze zapomenutých počátků prózy Aloise Jiráska. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 105. [O povídce Dědeček z Vlasteneckého kalendáře na rok 1873.] [357]

EIS Zdeněk: Nový svazek Díla Julia Fučíka. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 105-106. [Sv. XI, Pokolení před Petrem (1958).] [358]

NOSEK Miloslav: Z nové literatury o I. Olbrachtovi. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 106-109. [O statích A. M. Píši a o příspěvku P. A. Kleinerové o dvou vydáních románu Anna proletářka ve sb. Kratkije soobščenija (Moskva, 1958).] [359]

GRYGAR Mojmír: Problematický výbor z Nezvalových teoretických statí. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 109-111. [Moderní poezie (1958), usp. Milan Blahynka.] [360]

POHORSKÝ Miloš: Vědomí souvislostí literatury a života v statích Vladislava Vančury. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 111-112. [Vědomí souvislostí (1958), usp. Alena a Jindřich Santarovi.] [361]

REDAKČNÍ POZNÁMKA. Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 112. [Technická poznámka o příštím vycházení bibliografického přehledu Z nových prací literárněvědných.] [362]