Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1957 - roč. 5, č. 3

STATI

TEZE k Dějinám české literatury. (Pokračování.) Část VII. Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Napsali JB [= Jiří BRABEC], MJ [= Milan JANKOVIČ], KK [= Karel KREJČÍ], ZP [= Zdeněk PEŠAT], MP [= Miloš POHORSKÝ], KP [= Karel POLÁK]. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 235-254. - Začátek viz záz. č. 200. 200 [207]

OTRUBA Mojmír: Souvislosti a smysl předbřeznového zápasu o Máchu a jeho dílo. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 255-279. [Jmenovitě se týká Karla Sabiny, J. J. Kolára, Dalibora Kopeckého, V. B. Nebeského, Siegfrieda Kappera aj.] [208]

STROHSOVÁ Eva: Stanislav Kostka Neumann. (Náčrt kapitoly k Dějinám české literatury.) Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 279-302. [209]

ČERNÝ František: O dramatech F. X. Šaldy. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 302-328. [Rozbor; s reprodukcemi čtyř karikatur.] [210]

GRYGAR Mojmír: Divadelní kritiky Julia Fučíka. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 328-346. [211]

ROZHLEDY

LEVÝ Jiří: K Hrabákovu Úvodu do teorie verše. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 346-350. [(1956).] [221]

DOKUMENTY

HEŘMAN Miroslav: Předloha ke Kávové společnosti Boženy Němcové? Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 351-353. [Článek o možném prototypu v črtě Jana Winklera Obrázek ze Slezska (Květy 1843, č. 73).] [227]

KOUKALOVÁ Marie: Činnost Bedřicha Václavka v kulturní rubrice Moravského večerníku. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 353-362. [228]

KRONIKA A GLOSY

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Emil Felix. (23. 11. 1889 - 12. 10. 1956.) Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 362-363. [Nekrolog.] [247]

MOLNÁR Amedeo: Německý překlad Husova díla O církvi z 16. století. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 363-364. [O objevu rukopisného překladu spisu De ecclesia ve Štrasburku.] [248]

[REDAKCE]: O příští Dějiny české literatury. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 364-365. [Odpověď na recenzi Jiřího Heka [= Jiřího Hájka] O příští dějiny české literatury. Než se začne diskutovat (Host do domu 1957, č. 4) kritizující chybné údaje v kapitole Zdeňka Pešata Léta 1886-1897 v české literatuře - viz záz. č. 156.] 156 [249]

SVEJKOVSKÝ František: Publikace o rukopisech a vzácných tiscích Univerzitní knihovny v Praze. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 365-367. [Urbánková Emma: Rukopisy a vzácné tisky pražské Univerzitní knihovny (1957).] [250]

LAISKE Miroslav: Dva sovětské výbory z díla J. K. Tyla. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 367-368. [Izbrannoje (Moskva, 1954) a Izbrannoje (Moskva, 1956); oba uspořádala G. I. Leščinská.] [251]

STROHSOVÁ Eva: F. C. Weiskopf, Literarische Streifzüge. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 368-370. [(Berlín, 1956), výbor obsahuje též stati o české literatuře.] [252]

CHALUPNÝ Emanuel: K článku o počátcích Havlíčkovy satiry. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 370. [Polemika s pasáží o prvních H. epigramech ve studii Marie Řepkové Počátky Havlíčkovy satiry - viz záz. č. 155; s poznámkou redakce (na s. 370-371) se stanoviskem k polemice.] 155, 370, 371 [253]

KOSÍK Karel: Poznámka k poznámce redakce. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 371. [Polemika s redakční poznámkou v recenzi Miloše Pohorského Nové práce o úloze radikálních demokratů v české literatuře - viz záz. č. 161, týkající se nepůvodnosti studie Boženy Wirthové ve výboru Čeští radikální demokraté o literatuře; se závěrečnou poznámkou redakce (na s. 371-372).] 161, 371, 372 [254]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. II. čtvrtletí. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 372-378; podepsáno em. - S opravami v č. 4, s. 513. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [255]