Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1957 - roč. 5, č. 2

STATI

OTRUBA Mojmír: Tylova vlastenecká povídka ve vývoji české prózy. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 111-128. [Studie napsaná na podkladě referátu předneseného 21. 11. 1956 na konferenci k 100. výročí úmrtí J. K. Tyla.] [201]

KAČER Miroslav: Tylův program národního divadla. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 128-138. [Studie napsaná na podkladě referátu předneseného 21. 11. 1956 na konferenci k 100. výročí úmrtí J. K. Tyla.] [202]

KOPECKÝ Jan: K otázkám dnešní tylovské dramaturgie. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 138-152. [Studie napsaná na podkladě referátu předneseného 21. 11. 1956 na konferenci k 100. výročí úmrtí J. K. Tyla.] [203]

ŠKARKA Antonín: Kosmas. (Literárněhistorický portrét, studie k Dějinám české literatury.) Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 152- 167. [204]

POLÁK Karel: Sládkovo místo v české literatuře. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 167-184. [Životopisná studie.] [205]

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Literární historik Karel Sabina. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 185-199. [O díle Dějepis literatury české staré a střední doby (1860-66).] [206]

ROZHLEDY

POHORSKÝ Miloš: Česká literatura v sovětské učebnici literatur světových. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 200-207. [Kurs lekcij po istorii zarubežnych literatur XX veka, sv. 1 (Moskva, 1956), učebnice zahrnující léta 1871-1917.] [219]

HOFMAN Alois: Významné bohemistické a slovenistické práce v Německé demokratické republice. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 207-214. [Přehledová stať.] [220]

DOKUMENTY

LEVÝ Jiří: Neznámá literární činnost Josefoviče Jungmanna. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 215-218. [Popis rukopisného spisku Úvahy o překládání zpěvů aj. materiálů.] [226]

KRONIKA A GLOSY

SVEJKOVSKÝ František: Nová antologie z tvorby 17. a 18. století. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 219-222. [Zpěvy XVII. a XVIII. století (1956), usp. muzikolog Jan Němeček.] [239]

DVOŘÁK Karel: V. K. Klicpera a vídeňské divadlo. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 222-223. [O studii Otty Endlichera Der tschechische Dramatiker V. K. Klicpera und das Wiener Theater ve sb. Festschrift zum hundertjähringen Bestehen der Wiener Stadtbibliothek 1856- 1956 (Vídeň, 1956).] [240]

OTRUBA Mojmír: Dvě knihy dokumentů. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 224-225; podepsáno M. O. [Pelcl F. M.: Paměti (1956), ed. Jan Pán; Korespondence Josefa Josefoviče Jungmanna (1956), ed. Olga Lauermannová-Votočková.] [241]

POLÁK Josef: Báseň J. V. Sládka a A. Klášterského v albu A. I. Jacimirského. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 225-226. [Komentář k otištění Sládkovy básně Osud a Klášterského básně Staré Praze v rukopisném albu Rusa A. I. J.] [242]

NOSEK Miloslav: Kniha o Antonínu Mackovi. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 226-227. [Malická Libuše: Dělnický novinář Antonín Macek (1956).] [243]

GRYGAR Mojmír: Lenin o kultuře a umění. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 227-228; podepsáno M. G. [O kuĺture i iskusstve (Moskva, 1956).] [244]

LAISKE Miroslav: K novým časopiseckým bibliografiím. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 228-230. [Wurmová Milada: Soupis moravských novin a časopisů z let 1848-1918 (1955); Malec Karel - Šik Hynek: Soupis komunistického a pokrokového tisku z let 1920-1938 (1955) aj.] [245]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. I. čtvrtletí 1957. Roč. 5, 1957, č. 2, červen, s. 230-234; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [246]