Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1957 - roč. 5, č. 1

[MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA]

ŠORM F[rantišek] - NEJEDLÝ Zdeněk: Vážení soudruzi ... Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., mimo stránkování. [Tři soustrastné dopisy k úmrtí prezidenta Antonína Zápotockého 13. 11. 1957, adresované Politickému byru Ústředního výboru KSČ, Předsednictvu vlády a Marii Zápotocké.] [198]

STATI

MUKAŘOVSKÝ Jan: Teze k Dějinám starší české literatury a literatury národního obrození. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 1- 3. [Úvod k otištění Tezí - viz následující záz. č. 200.] 200 [199]

TEZE k Dějinám starší české literatury a literatury národního obrození. Část I. - V. Starší česká literatura; Část VI. Literatura národního obrození. Napsali JD [= Jiří DAŇHELKA], KD [= Karel DVOŘÁK], JH [= Josef HRABÁK], JK [= Jaroslav KOLÁR], EP [= Eduard PETRŮ], EPr [= Emil PRAŽÁK], MŘ [= Marie ŘEPKOVÁ], FS [= František SVEJKOVSKÝ], AŠ [= Antonín ŠKARKA], VŠ [= Vladimír ŠTĚPÁNEK], FV [= Felix VODIČKA]. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 4-61. - Pokračování viz záz. č. 207. 207 [200]

ROZHLEDY

NOSEK Miloslav - LANTOVÁ Ludmila: Problémy srovnávací literární historie v nových pracích o rusko-českých kulturních stycích. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 62-82. [Rozbor srovnávací metody knih Miroslava Drozdy Boj KSR(b) o sovětskou literaturu a jeho ohlas u nás (1955) a Jana Jíši Česká poezie dvacátých let a básníci sovětského Ruska (1956).] [217]

KOLÁR Jaroslav: K novému vydání literární tvorby Mikuláše Dačického. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 83-87. [Prostopravda - Paměti (1955), ed. Eduard Petrů a Emil Pražák.] [218]

DOKUMENTY

HODURA Quido: Jiráskovi Psohlavci a Chodská pře od J. L. Weisela. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 87-94. [Materiálová studie se srovnáním článku všerubského lékaře Georga Leopolda Weisela Der Chodenprozess v čas. Panorama des Universums (1848) s románem A. Jiráska; též zmínky o Josefu Svátkovi a Boženě Němcové.] [225]

KRONIKA A GLOSY

VODIČKA Felix: Miloslav Hýsek. (15. 1. 1885 - 10. 2. 1957.) Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 95-97. [Nekrolog.] [231]

HEJNIC J[osef] - MARTÍNEK J[an]: Nález humanistických básní v rakovnickém archivu. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 97. [Zpráva.] [232]

POHORSKÝ Miloš: Sborník studií o Ĺudovítu Štúrovi. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 97-99. [Ĺudovít Štúr. Život a dielo (Bratislava, 1956).] [233]

GRYGAR Mojmír: Sovětský výbor z díla Julia Fučíka. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 99-100. [Izbrannoje (Moskva, 1955), usp. Nina Nikolajevová.] [234]

OTRUBA Mojmír: K Vondráčkovým Dějinám českého divadla. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 100-101. [Sv. 1. Dějiny českého divadla 1771-1824 (1956).] [235]

ČERVENKA Miroslav: S. K. Neumann, Umění a politika II. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 101-103. [(SS, sv. 19/2 (1956), ed. Lída Špačková.] [236]

ŘEPKOVÁ Marie: Konference o díle Josefa Kajetána Tyla. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 103-104. [Poř. k 100. výročí úmrtí 21. 11. 1956 v ÚČL v Praze.] [237]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. IV. čtvrtletí 1956. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 104-110; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [238]