Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1956 - roč. 4, č. 4

STATI

ŘEPKOVÁ Marie: Počátky Havlíčkovy satiry. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 281-293. [S poznámkou pod čarou o této dílčí studii jako průpravě k větší práci (vyšla 1971).] - Viz též záz. č. 168 a polemiku v záz. č. 253. 168, 253 [155]

PEŠAT Zdeněk: Léta 1886-1897 v české literatuře. (Náčrt kapitoly k Dějinám české literatury.) Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 294- 324. - Viz též záz. č. 249. 249 [156]

ROZHLEDY

POHORSKÝ Miloš: Nové práce o úloze radikálních demokratů v české literatuře. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 324-332. [Recenze studie Karla Kosíka J. V. Frič - český buržoazní revolucionář ve sb. J. V. Frič a demokratické proudy v české politice a kultuře (1956), životopisného úvodu Karla Cvejna k vydání Fričových Pamětí (1957) a výboru Čeští radikální demokraté o literatuře (1954), usp. Růžena Grebeníčková; s poznámkou redakce (na s. 329) o studii Boženy Wirthové ve výboru.] - Viz též polemiku v záz. č. 254. 254 [161]

SKŘEČEK Rudolf: Ediční zpracování prvního svazku Spisů Jaroslava Haška. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 332-338. [Nad svazkem Črty, povídky a humoresky z cest (1955), ed. Zdena Ančík a František Daneš.] [162]

DOKUMENTY

ŘEPKOVÁ Marie: Z Havlíčkových příprav k satirické tvorbě. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 338-343. [Ediční poznámky k otisku 4 ukázek z dosud neznámých rukopisů; doplněk k autorčině studii Počátky Havlíčkovy satiry - viz záz. č. 155.] 155 [168]

HORÁLEK K[arel] - HORÁLKOVÁ Z[dena]: K básnickým počátkům F. L. Čelakovského. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 344-350. [Materiálově doložená stať o jeho čerpání z lidových tisků; s otištěním ukázek.] [169]

MORAVEC Josef: Ke vzniku definitivní podoby Selských balad. (Drobnosti z rukopisné pozůstalosti Jaroslava Vrchlického.) Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 351-352. [S otištěním dvou variant Balady josefinské (na s. 352-354).] [170]

KRONIKA A GLOSY

OTRUBA Mojmír: Albert Pražák. (*11. 6. 1880 - +19. 9. 1956.) Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 354-356. [Nekrolog.] [188]

NEČAS Jaroslav: Neznámé Staškovo drama. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 356-358. [O celé dramatické tvorbě a o nedokončené hře bez názvu z roku 1923, napsané spolu s Helenou Malířovou.] [189]

VODIČKA Felix: Polemika bez stanoviska? Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 358-362. [Pokračování polemiky s Oldřichem Králíkem o textových problémech Máchovy prózy, konkrétně s jeho článkem Polemika, či stanovisko? (Slezský sborník 1956, č. 3).] - Celá polemika viz záz. č. 121, 158-159, 180, 190, 283, 310. 121, 158, 159, 180, 283, 310 [190]

JANKO Ladislav: Gadete un ucjarc peuige ... (Poznámka k Čapkově povídce Telegram.) Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 362-363. [Rozluštění telegramu v povídce ze sbírky Povídky z druhé kapsy.] [191]

PFAFF Ivan: Příspěvek k otázce obrozenského rusofilství. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 363-366. [Amort Čestmír: Ruská vojska u nás v letech 1798-1800 (1954); s kritikou přecenění vlivu na vznik českého národního obrození a jiných konstrukcí.] [192]

KAČER Miroslav: Plzeňský sborník o Tylovi. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 366-368. [Buditel (1956).] [193]

LANTOVÁ Ludmila: Nová česká poezie. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 368-369. [Stejnojmen. ant. básní 20. století (1955), usp. kolektiv.] [194]

JAROŠOVÁ Stanislava: K poslednímu Tenčíkovu výboru z Marie Majerové. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 369-370. [O dětské literatuře (1956).] [195]

LAISKE Miroslav: Soupis slavic v českém tisku. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 370-371. [Slavica v české řeči I. České překlady ze slovanských jazyků do r. 1860 (1955), usp. Josef Bečka.] [196]