Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...

1956 - roč. 4, č. 3

STATI

PFAFF Ivan: Jan Neruda a Rusko. Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 193-236. [153]

NOSEK Miloslav: K otázkám typizace ve vývoji Řezáčovy prózy. Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 236-263. [154]

DOKUMENTY

URBAN Zdeněk: Neznámý dopis Aloise Jiráska v sofijském archivu. Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 264. [Poznámka k otištění dopisu herci a režisérovi Josefu Šmahovi z 2. 12. 1894.] [166]

PYTLÍK Radko: Nově nalezené práce Jaroslava Haška v sovětském tisku. Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 264-265. [Komentář k otištění článků Česká otázka a Bílí o Páté armádě z roku 1920, z ruš. přel. Zina Trochová (na s. 265-267).] [167]

KRONIKA A GLOSY

HEŘMAN Miroslav: Karel Polák zemřel. Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 268-269. [K 24. 8. 1956.] [182]

POLÁK Karel: Výbor z díla Elišky Krásnohorské. Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 269-271. [2 sv. (1956), usp. Zdeněk Pešat.] [183]

POLÁK Karel: Vztahy české literatury k literaturám cizím. Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 271-272. [O brožurkách vyd. Čs. společností pro šíření politických a vědeckých znalostí k výročím zahraničních spisovatelů; stručně též o komparatistice.] [184]

LANTOVÁ L[udmila] - VODIČKA F[elix]: O metodu výboru z Šaldova díla. Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 272-274. [Polemika vydavatelů výboru F. X. Šaldy O umění (1955) s recenzí Karla Horálka K novému výboru z díla F. X. Šaldy (Nový život 1956, č. 5).] [185]

POHORSKÝ Miloš: K Životu Jana Nerudy. Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 274-275. [Sv. 4 (1956), ed. Miloslav Novotný.] [186]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Duben - červen. Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 275-280; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [187]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. (Červenec - září.) Roč. 4, 1956, č. 3, 30. 10., s. 371-376; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [197]