Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...

1956 - roč. 4, č. 2

STATI

VODIČKA Felix: Vznik typu v Babičce Boženy Němcové. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 97-118. [Předneseno na poradě k 100. výročí Babičky poř. 20. 12. 1955 v ÚČL.] [150]

SVEJKOVSKÝ František: Alexandreida. (Studie ke kapitole z Dějin české literatury o specifičnosti staročeské básně.) Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 119-135. [151]

STREJČEK Ferdinand: Josef Václav Sládek v Selských písních. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 136-152. [Též o textovém vývoji sbírky; se závěrečnou poznámkou redakce.] [152]

ROZHLEDY

NOSEK Miloslav - LANTOVÁ Ludmila: Poznámky k Buriánkově knize Bezruč - Toman - Gellner - Šrámek. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 153-163. [(1955).] [160]

DOKUMENTY

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Dopis Boženy Němcové v archivu Srbské akademie věd. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 163-164. [Komentář k edici dopisu Vuku S. Karadžičovi z 26. 2. 1858 týkajícího se srbských pohádek.] [164]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Z dopisů Karla V. Raise Bohumilu Adámkovi. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 165-166. [Komentář k edici 13 dopisů z let 1883-1912 (na s. 166-183).] [165]

KRONIKA A GLOSY

HAVEL R[udolf] - KRTIČKA J[an]: Soupis knižních vydání Babičky B. Němcové. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 183-184. [Kuncová Julie: Soupis knižních vydání Babičky Boženy Němcové a literatury o ní v letech 1855-1955 (zvl. seš. Bibliografického katalogu ČR, 1955).] [176]

KOLÁR Jaroslav: Z. Nejedlého Dějiny husitského zpěvu v novém vydání. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 184-185. [O reedici (6 svazků, 1954-56).] [177]

PFAFF Ivan: Výbor z korespondence J. V. Friče. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 186-187. [J. V. Frič v dopisech a denících (1955), usp. Karel Cvejn.] [178]

LAISKE Miroslav: K vydávání průvodců po našich archivech. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 187-188. [O významu soupisů, zejména Průvodce po Ústředním archivu ministerstva vnitra (1952), pro literární historii.] [179]

[REDAKCE]: K otázce textu Máchova díla. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 188-189. [Redakční článek o diskusi editorů Máchova díla s Oldřichem Králíkem 19. 4. 1956 v Olomouci vztahující se k polemice o textech K. H. Máchy.] - Celá polemika viz záz. č. 121, 158-159, 180, 190, 283, 310.] 121, 158, 159, 190, 283, 310 [180]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Únor - březen. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 189-192; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [181]