Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1956 - roč. 4, č. 2

STATI

VODIČKA Felix: Vznik typu v Babičce Boženy Němcové. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 97-118. [Předneseno na poradě k 100. výročí Babičky poř. 20. 12. 1955 v ÚČL.] [150]

SVEJKOVSKÝ František: Alexandreida. (Studie ke kapitole z Dějin české literatury o specifičnosti staročeské básně.) Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 119-135. [151]

STREJČEK Ferdinand: Josef Václav Sládek v Selských písních. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 136-152. [Též o textovém vývoji sbírky; se závěrečnou poznámkou redakce.] [152]

ROZHLEDY

NOSEK Miloslav - LANTOVÁ Ludmila: Poznámky k Buriánkově knize Bezruč - Toman - Gellner - Šrámek. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 153-163. [(1955).] [160]

DOKUMENTY

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Dopis Boženy Němcové v archivu Srbské akademie věd. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 163-164. [Komentář k edici dopisu Vuku S. Karadžičovi z 26. 2. 1858 týkajícího se srbských pohádek.] [164]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Z dopisů Karla V. Raise Bohumilu Adámkovi. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 165-166. [Komentář k edici 13 dopisů z let 1883-1912 (na s. 166-183).] [165]

KRONIKA A GLOSY

HAVEL R[udolf] - KRTIČKA J[an]: Soupis knižních vydání Babičky B. Němcové. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 183-184. [Kuncová Julie: Soupis knižních vydání Babičky Boženy Němcové a literatury o ní v letech 1855-1955 (zvl. seš. Bibliografického katalogu ČR, 1955).] [176]

KOLÁR Jaroslav: Z. Nejedlého Dějiny husitského zpěvu v novém vydání. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 184-185. [O reedici (6 svazků, 1954-56).] [177]

PFAFF Ivan: Výbor z korespondence J. V. Friče. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 186-187. [J. V. Frič v dopisech a denících (1955), usp. Karel Cvejn.] [178]

LAISKE Miroslav: K vydávání průvodců po našich archivech. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 187-188. [O významu soupisů, zejména Průvodce po Ústředním archivu ministerstva vnitra (1952), pro literární historii.] [179]

[REDAKCE]: K otázce textu Máchova díla. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 188-189. [Redakční článek o diskusi editorů Máchova díla s Oldřichem Králíkem 19. 4. 1956 v Olomouci vztahující se k polemice o textech K. H. Máchy.] - Celá polemika viz záz. č. 121, 158-159, 180, 190, 283, 310.] 121, 158, 159, 190, 283, 310 [180]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Únor - březen. Roč. 4, 1956, č. 2, 14. 7., s. 189-192; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [181]