Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1956 - roč. 4, č. 1

STATI

MUKAŘOVSKÝ Jan: Deset let české literární vědy. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 1-19. [146]

VODIČKA Felix: Naše zkušenosti s vydáváním klasiků české literatury. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 19-33. [O vydávání novočeských autorů, zejména v edicích Národní knihovna a Knihovna klasiků.] [147]

POHORSKÝ Miloš: Obraz vesnice v Hálkově próze. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 33-61. [Rozbor tematiky a lyričnosti.] [148]

TICHÝ Vítězslav: Žurnalistická činnost J. Vrchlického. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 61-68. [O literárních a divadelních referátech; výňatek z připravované (nikdy však nevydané) monografie.] [149]

ROZHLEDY

NOSEK Miloslav: K Šajtarově knize o Petru Bezručovi. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 69-73. [Kritická úvaha o monografii Prameny Slezských písní (1954).] [157]

VODIČKA Felix: Nový pokus o revizi Máchova díla. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 74-83. [Textologická studie napsaná jménem redakční komise Máchových spisů, s polemickým postojem ke studiím Oldřicha Králíka Tvůrčí proces u K. H. Máchy a P. Bezruče (Slezský sborník 1954, č. 4) a O metodu tvůrčí práce Máchovy (tamtéž 1955, č. 3); s otištěním faksimile pěti Máchových autografů.] - Celá polemika viz záz. č. 121, 158-159, 180, 190, 283, 310. 121, 159, 180, 190, 283, 310 [158]

SPUNAR Pavel: Paleografické poznámky k Máchovým rukopisům. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 83-87. [Se závěrem o pravosti rukopisů; k polemice s Oldřichem Králíkem.] - Celá polemika viz záz. č. 121, 158-159, 180, 190, 283, 310.] 121, 158, 180, 190, 283, 310 [159]

DOKUMENTY

VRZALOVÁ Věra: Neznámé verše Jiřího Wolkra. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 87-88. [Komentář k otištění dvou básní z r. 1918 nalezených v pozůstalosti Richarda Jeřábka z Valašského Meziříčí.] [163]

KRONIKA A GLOSY

KRÁLÍK Oldřich: Schiller u rakouské cenzury 1822. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 89-90. [O rukopisu básně Píseň o zvonu v překladu Josefa Jungmanna; s otištěním dvou zcenzurovaných slok.] [171]

OTRUBA Mojmír: Dvě publikace o díle J. K. Tyla. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 90-91. [Procházka Jaroslav: Pražská dramaturgie J. K. Tyla 1831-1856 (1954); Pilát Jan: Redaktorská činnost J. K. Tyla (1955).] [172]

ŠVÁB Miloslav: Kniha básnických textů ze staročeské literatury. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 91-93. [Denkmäler der alttschechischen Literatur von ihren Anfängen bis zur Hussitenbewegung (Berlín, 1955), ed. Heinrich Kunstmann.] [173]

HAVEL Rudolf: Zprávy z Ústavu pro českou literaturu. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 93-94; nepodepsáno. [O pracovních poradách, práci na Dějinách české literatury, na edičních a bibliografických pracích aj.] [174]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 94-96. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [175]