Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...

1956 - roč. 4, č. 1

STATI

MUKAŘOVSKÝ Jan: Deset let české literární vědy. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 1-19. [146]

VODIČKA Felix: Naše zkušenosti s vydáváním klasiků české literatury. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 19-33. [O vydávání novočeských autorů, zejména v edicích Národní knihovna a Knihovna klasiků.] [147]

POHORSKÝ Miloš: Obraz vesnice v Hálkově próze. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 33-61. [Rozbor tematiky a lyričnosti.] [148]

TICHÝ Vítězslav: Žurnalistická činnost J. Vrchlického. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 61-68. [O literárních a divadelních referátech; výňatek z připravované (nikdy však nevydané) monografie.] [149]

ROZHLEDY

NOSEK Miloslav: K Šajtarově knize o Petru Bezručovi. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 69-73. [Kritická úvaha o monografii Prameny Slezských písní (1954).] [157]

VODIČKA Felix: Nový pokus o revizi Máchova díla. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 74-83. [Textologická studie napsaná jménem redakční komise Máchových spisů, s polemickým postojem ke studiím Oldřicha Králíka Tvůrčí proces u K. H. Máchy a P. Bezruče (Slezský sborník 1954, č. 4) a O metodu tvůrčí práce Máchovy (tamtéž 1955, č. 3); s otištěním faksimile pěti Máchových autografů.] - Celá polemika viz záz. č. 121, 158-159, 180, 190, 283, 310. 121, 159, 180, 190, 283, 310 [158]

SPUNAR Pavel: Paleografické poznámky k Máchovým rukopisům. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 83-87. [Se závěrem o pravosti rukopisů; k polemice s Oldřichem Králíkem.] - Celá polemika viz záz. č. 121, 158-159, 180, 190, 283, 310.] 121, 158, 180, 190, 283, 310 [159]

DOKUMENTY

VRZALOVÁ Věra: Neznámé verše Jiřího Wolkra. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 87-88. [Komentář k otištění dvou básní z r. 1918 nalezených v pozůstalosti Richarda Jeřábka z Valašského Meziříčí.] [163]

KRONIKA A GLOSY

KRÁLÍK Oldřich: Schiller u rakouské cenzury 1822. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 89-90. [O rukopisu básně Píseň o zvonu v překladu Josefa Jungmanna; s otištěním dvou zcenzurovaných slok.] [171]

OTRUBA Mojmír: Dvě publikace o díle J. K. Tyla. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 90-91. [Procházka Jaroslav: Pražská dramaturgie J. K. Tyla 1831-1856 (1954); Pilát Jan: Redaktorská činnost J. K. Tyla (1955).] [172]

ŠVÁB Miloslav: Kniha básnických textů ze staročeské literatury. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 91-93. [Denkmäler der alttschechischen Literatur von ihren Anfängen bis zur Hussitenbewegung (Berlín, 1955), ed. Heinrich Kunstmann.] [173]

HAVEL Rudolf: Zprávy z Ústavu pro českou literaturu. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 93-94; nepodepsáno. [O pracovních poradách, práci na Dějinách české literatury, na edičních a bibliografických pracích aj.] [174]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 94-96. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [175]