Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1955 - roč. 3, č. 4

STATI

VČLEŇOVÁNÍ FOLKLORU DO OBROZENSKÉ LITERATURY. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 293-350. [Obsahuje tři referáty přednesené na konferenci o lidovosti, poř. 26. - 27. 2. 1954 ÚČL v Liblicích: I. Felixe VODIČKY o pronikání folkloru do obrozenské literatury (s. 293-298); II. Karla DVOŘÁKA o včleňování folklorní písně do obrozenské poezie (s. 298-324); III. F. VODIČKY o "znárodňování" folklorní pohádky v obrozenské próze (s. 324-350).] [90]

KREJČÍ Karel: Svatopluk Čech a Rusko. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 350-377. [91]

HEJNIC Josef: Úkoly současného bádání o latinizujícím humanismu v Čechách a na Moravě v XVI. a na počátku XVII. století. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 377-380. [92]

ROZHLEDY

FORST Vladimír: Spisy Jiřího Wolkra. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 381-385. [Zhodnocení kritického vydání (1953-54).] [98]

DOKUMENTY

POLÁK Josef: Sládkova žádost "Svatoboru" o příspěvek na cestu do Ameriky. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 385-386. [Komentář k otištění žádosti z 19. 6. 1868 (na s. 386).] [105]

KRONIKA A GLOSY

KOPECKÝ Milan: Knižní dílo J. A. Komenského. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 387-388. [Stejnojmen. bibliografie Josefa Brambory (1954).] [137]

ŘEPKOVÁ Marie: Karel Havlíček Borovský, O literatuře. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 388-389. [(1955), usp. Jaromír Bělič a Jiří Skalička.] [138]

BAŤHA Fr[antišek]: K životu a činnosti M. Štvána. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 389-390. [Životopisný článek o obrozenském dramatikovi Maxmiliánu Štvánovi.] [139]

PATERA Ludvík: Nad dvěma knihami slovenské literární historie. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 390-392. [Vlček Jaroslav: Kapitoly zo slovenskej literatúry (Spisy J. V., sv. 2, Bratislava 1954); Votrubov zborník (Bratislava, 1954), red. Andrej Mráz.] [140]

POLÁK Karel: Konference o Štúrovi novináři. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 392-393; podepsáno kp. [Poř. slovenským výborem Čs. svazu novinářů 7. 10. 1955 v Bratislavě.] [141]

SVOBODA K[arel]: K výkladu Vrchlického a Albertových dopisů. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 393-394. [Opravy a doplňky k vysvětlivkám Bohuslava Knoesla ve svazku Jaroslav Vrchlický - Eduard Albert, Vzájemná korespondence (1954).] [142]

TICHÁ Zdenka: K vydání Průvodce po Státním archivu v Brně. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 394-395. [(1954).] [143]

JAROŠOVÁ Stanislava: S. K. Neumann, Kniha mládí a vzdoru. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 395-396. [(Sebrané spisy S. K. N., sv. 1, 1955), usp. A. M. Píša.] [144]

BRETT Vladimír: Poznámka k mému článku "S. K. Neumann, Verhaeren a volný verš". Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 396. [Dvě opravy v článku v ČL 1955, č. 3 - viz záz. č. 132.] 132 [145]