Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1955 - roč. 3, č. 3

STATI

ČÍSLO VĚNOVANÉ S. K. NEUMANNOVI. (Vydáno za spolupráce Kabinetu S. K. N. při ÚČL ČSAV):

STROHSOVÁ Eva: S. K. Neumann a teorie proletářské literatury na počátku 20. let. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 205-224. [87]

BRABEC Jiří: Neumannův zápas za socialistickou poezii v letech utváření protifašistické lidové fronty. (1933-1937.) Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 225-249. [O publicistice.] [88]

ČERVENKA Miroslav: Neumannova milostná trilogie. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 249-262. [Studie vznikla z referátu předneseného na I. studentské vědecké konferenci na FF KU na jaře 1954, napsaného spolu s Jarmilou Mourkovou.] [89]

Další příspěvky o S. K. N. viz oddíly DOKUMENTY a KRONIKA A GLOSY (záz. č. 102-104, 127-132).

***

DOKUMENTY

LORENC Kamil: Poděbradský pobyt Stanislava Kostky Neumanna. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 262-269. [Životopisná stať o letech 1934-39.] [102]

BRETT Vladimír: S. K. Neumann o proletářské literatuře. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 269-270. [Komentář k otištění jeho příspěvku v anketě čas. Index 1931, č. 5 (na s. 270-271).] [103]

BRABEC Jiří: S. K. Neumann o Petru Bezručovi. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 271. [Komentář k otištění dopisu státnímu zastupitelství "Kulturní hodnota" ostravských dělnických spolků (převzat z Rudého práva 19. 10. 1935) a básně Bezruč (převzata z Tvorby 1937, č. 39) (na s. 272-273).] [104]

KRONIKA A GLOSY

TROCHOVÁ Zina: Sovětský výbor z díla S. K. Neumanna. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 273-274. [Izbrannoje (Moskva, 1953), usp. N. Nagorná a S. Šerlaimovová.] [127]

SMEJKAL Zdeněk: Polský výbor z S. K. Neumanna. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 274-277. [I dumny badz [A hrdý buď] (Varšava, 1954), usp. Adam Wlodek; recenze je soustředěna na překlady.] [128]

EIS Zdeněk: Studie o S. K. Neumannovi. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 277-279. [Strohsová Eva: Cesta S. K. Neumanna ke komunistické straně (1954).] [129]

VŠETIČKA Fr[antišek]: Vydání satir S. K. Neumanna. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 279-281. [Písničky - satiry - epigramy (SS, sv. 23, 1954), usp. Lída Špačková; s doplňky a opravami.] [130]

VYCPÁLEK Vratislav: S. K. Neumann a hudba. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 281-282. [Seznam zhudebněných básní; s citací interviewu s Neumannem.] [131]

BRETT Vladimír: S. K. Neumann, Verhaeren a volný verš. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 282-283. [O překladech z Verhaerena a o jeho stati Volný verš a nová poezie. Poznámky polemické (Scéna 1913, č. 5).] - Viz též záz. č. 145. 145 [132]

PRAŽÁK Emil: Zpráva o Roku renesance v Polsku. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 283-286. [Referát.] [133]

MACEK Emanuel: F. X. Šalda, Kritické projevy 9, 1912-1915. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 286-289. [(1954).] [134]

POHORSKÝ Miloš: Šenoa a česká literatura. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 289-290. [Vašek Otakar: August Šenoa a česká literatura (1955).] [135]

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie - TROCHOVÁ Zina: Sovětská studie o Wolkrovi. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 290-292. [O studii S. V. Nikolského v čas. Učenyje zapiski institutu slavjanovedenija (1954, s. 5-65).] [136]