Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1955 - roč. 3, č. 3

STATI

ČÍSLO VĚNOVANÉ S. K. NEUMANNOVI. (Vydáno za spolupráce Kabinetu S. K. N. při ÚČL ČSAV):

STROHSOVÁ Eva: S. K. Neumann a teorie proletářské literatury na počátku 20. let. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 205-224. [87]

BRABEC Jiří: Neumannův zápas za socialistickou poezii v letech utváření protifašistické lidové fronty. (1933-1937.) Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 225-249. [O publicistice.] [88]

ČERVENKA Miroslav: Neumannova milostná trilogie. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 249-262. [Studie vznikla z referátu předneseného na I. studentské vědecké konferenci na FF KU na jaře 1954, napsaného spolu s Jarmilou Mourkovou.] [89]

Další příspěvky o S. K. N. viz oddíly DOKUMENTY a KRONIKA A GLOSY (záz. č. 102-104, 127-132).

***

DOKUMENTY

LORENC Kamil: Poděbradský pobyt Stanislava Kostky Neumanna. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 262-269. [Životopisná stať o letech 1934-39.] [102]

BRETT Vladimír: S. K. Neumann o proletářské literatuře. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 269-270. [Komentář k otištění jeho příspěvku v anketě čas. Index 1931, č. 5 (na s. 270-271).] [103]

BRABEC Jiří: S. K. Neumann o Petru Bezručovi. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 271. [Komentář k otištění dopisu státnímu zastupitelství "Kulturní hodnota" ostravských dělnických spolků (převzat z Rudého práva 19. 10. 1935) a básně Bezruč (převzata z Tvorby 1937, č. 39) (na s. 272-273).] [104]

KRONIKA A GLOSY

TROCHOVÁ Zina: Sovětský výbor z díla S. K. Neumanna. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 273-274. [Izbrannoje (Moskva, 1953), usp. N. Nagorná a S. Šerlaimovová.] [127]

SMEJKAL Zdeněk: Polský výbor z S. K. Neumanna. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 274-277. [I dumny badz [A hrdý buď] (Varšava, 1954), usp. Adam Wlodek; recenze je soustředěna na překlady.] [128]

EIS Zdeněk: Studie o S. K. Neumannovi. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 277-279. [Strohsová Eva: Cesta S. K. Neumanna ke komunistické straně (1954).] [129]

VŠETIČKA Fr[antišek]: Vydání satir S. K. Neumanna. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 279-281. [Písničky - satiry - epigramy (SS, sv. 23, 1954), usp. Lída Špačková; s doplňky a opravami.] [130]

VYCPÁLEK Vratislav: S. K. Neumann a hudba. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 281-282. [Seznam zhudebněných básní; s citací interviewu s Neumannem.] [131]

BRETT Vladimír: S. K. Neumann, Verhaeren a volný verš. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 282-283. [O překladech z Verhaerena a o jeho stati Volný verš a nová poezie. Poznámky polemické (Scéna 1913, č. 5).] - Viz též záz. č. 145. 145 [132]

PRAŽÁK Emil: Zpráva o Roku renesance v Polsku. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 283-286. [Referát.] [133]

MACEK Emanuel: F. X. Šalda, Kritické projevy 9, 1912-1915. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 286-289. [(1954).] [134]

POHORSKÝ Miloš: Šenoa a česká literatura. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 289-290. [Vašek Otakar: August Šenoa a česká literatura (1955).] [135]

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie - TROCHOVÁ Zina: Sovětská studie o Wolkrovi. Roč. 3, 1955, č. 3, 18. 10., s. 290-292. [O studii S. V. Nikolského v čas. Učenyje zapiski institutu slavjanovedenija (1954, s. 5-65).] [136]