Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1955 - roč. 3, č. 2

STATI

HEŘMAN Miroslav: Příspěvek ke studiu Hýblových časopisů. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 93-108. [O obrozenských časopisech Rozmanitosti, Hyllos a Jindy a nyní.] [84]

POHORSKÝ Miloš: O tzv. kosmopolitismu májovců. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 108-134. [S poznámkou pod čarou o přednesu stati na konferenci o vlivech v literatuře 15. 12. 1954 v Liblicích.] [85]

OTRUBA Mojmír: Šolcova cesta k Písni o ruce mozolné. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 134-159. [86]

ROZHLEDY

ŘEPKOVÁ Marie: Karel Havlíček Borovský, monografie B. Stanislava. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 160-166. [(1954).] [95]

JANKOVIČ Milan: Nový výbor z poezie J. V. Sládka. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 166-172. [Básně (1954), usp. František Hrubín.] [96]

POLÁK Karel: K dnešní české literatuře pro mládež. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 172-183. [97]

DOKUMENTY

ŠAJTAR Drahomír: Listy Jana Herbena Petru Bezručovi. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 184-185. [Komentář k edici údajně ztracených 4 dopisů z let 1899-1900 týkajících se otiskování prvních básní Slezských písní a identity autora, dopisu J. S. Machara Bezručovi z r. 1901 a Bezručova dopisu Macharovi z r. 1901 (na s. 185-192).] [101]

KRONIKA A GLOSY

TICHÁ Zdenka: Kniha o bouřích nevolníků v našich zemích r. 1775. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 192-194. [Janeček Oldřich: Povstání nevolníků v našich zemích r. 1775 (1954).] [118]

KAČER Miroslav: Studie o problému kulturního dědictví minulosti v době obrození. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 194. [Recenze studie Felixe Vodičky Vztah obrozenské literatury k literárnímu dědictví otištěné ve sb. Studie a práce lingvistické (1954).] [119]

DVOŘÁK Karel: Sovětský příspěvek k poznání díla F. L. Čelakovského. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 194-196. [Recenze studií S. V. Nikolského K voprosu o znakomstve F. L. Čelakovskogo s russkoj folkloristikoj načala XIX. veka (Učenyje zapiski instituta slavjanovedenija 1949, s. 359-366) a O znakomstve F. L. Čelakovskogo s dekabristskim žurnalom (tamtéž 1954, s. 323-349).] [120]

JANSKÝ Karel: K tvůrčímu procesu u K. H. Máchy. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 197-199. [Autografy doložená stať o máchovských textech, s kritikou studie Oldřicha Králíka Tvůrčí proces u K. H. Máchy a P. Bezruče (Slezský sborník 1954, č. 4); s poznámkou redakce (na s. 199-200) s dalšími námitkami proti Králíkově studii.] - Celá polemika viz záz. č. 121, 158-159, 180, 190, 283, 310. 158, 159, 180, 190, 283, 310 [121]

KAČER Miroslav: Premiéra dosud nehrané hry Tylovy. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 200; podepsáno mk. [Referát o inscenaci hry Staré Město a Malá Strana v Liberci.] [122]

HAVEL R[udolf]: Nepochopený Ivan Olbracht. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 200-201. [Kritický článek o zásazích do textu románu Nikola Šuhaj loupežník v recitačním pásmu předneseném 29. 3. 1955.] [123]

EIS Zdeněk: Výbor z prací E. Urxe. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 201-202. [Kritické práce z oboru umění (1954), usp. Miloš Novák.] [124]

VRZALOVÁ Věra: Česká etnografie a folkloristika 1945-1952. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 202-203. [Stejnojmen. bibliografie Ludvíka Kunze (1954).] [125]

HRZALOVÁ Hana: Listy z dějin českého divadla. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 203-204. [(1954), 2 sv.] [126]