Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1955 - roč. 3, č. 2

STATI

HEŘMAN Miroslav: Příspěvek ke studiu Hýblových časopisů. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 93-108. [O obrozenských časopisech Rozmanitosti, Hyllos a Jindy a nyní.] [84]

POHORSKÝ Miloš: O tzv. kosmopolitismu májovců. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 108-134. [S poznámkou pod čarou o přednesu stati na konferenci o vlivech v literatuře 15. 12. 1954 v Liblicích.] [85]

OTRUBA Mojmír: Šolcova cesta k Písni o ruce mozolné. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 134-159. [86]

ROZHLEDY

ŘEPKOVÁ Marie: Karel Havlíček Borovský, monografie B. Stanislava. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 160-166. [(1954).] [95]

JANKOVIČ Milan: Nový výbor z poezie J. V. Sládka. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 166-172. [Básně (1954), usp. František Hrubín.] [96]

POLÁK Karel: K dnešní české literatuře pro mládež. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 172-183. [97]

DOKUMENTY

ŠAJTAR Drahomír: Listy Jana Herbena Petru Bezručovi. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 184-185. [Komentář k edici údajně ztracených 4 dopisů z let 1899-1900 týkajících se otiskování prvních básní Slezských písní a identity autora, dopisu J. S. Machara Bezručovi z r. 1901 a Bezručova dopisu Macharovi z r. 1901 (na s. 185-192).] [101]

KRONIKA A GLOSY

TICHÁ Zdenka: Kniha o bouřích nevolníků v našich zemích r. 1775. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 192-194. [Janeček Oldřich: Povstání nevolníků v našich zemích r. 1775 (1954).] [118]

KAČER Miroslav: Studie o problému kulturního dědictví minulosti v době obrození. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 194. [Recenze studie Felixe Vodičky Vztah obrozenské literatury k literárnímu dědictví otištěné ve sb. Studie a práce lingvistické (1954).] [119]

DVOŘÁK Karel: Sovětský příspěvek k poznání díla F. L. Čelakovského. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 194-196. [Recenze studií S. V. Nikolského K voprosu o znakomstve F. L. Čelakovskogo s russkoj folkloristikoj načala XIX. veka (Učenyje zapiski instituta slavjanovedenija 1949, s. 359-366) a O znakomstve F. L. Čelakovskogo s dekabristskim žurnalom (tamtéž 1954, s. 323-349).] [120]

JANSKÝ Karel: K tvůrčímu procesu u K. H. Máchy. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 197-199. [Autografy doložená stať o máchovských textech, s kritikou studie Oldřicha Králíka Tvůrčí proces u K. H. Máchy a P. Bezruče (Slezský sborník 1954, č. 4); s poznámkou redakce (na s. 199-200) s dalšími námitkami proti Králíkově studii.] - Celá polemika viz záz. č. 121, 158-159, 180, 190, 283, 310. 158, 159, 180, 190, 283, 310 [121]

KAČER Miroslav: Premiéra dosud nehrané hry Tylovy. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 200; podepsáno mk. [Referát o inscenaci hry Staré Město a Malá Strana v Liberci.] [122]

HAVEL R[udolf]: Nepochopený Ivan Olbracht. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 200-201. [Kritický článek o zásazích do textu románu Nikola Šuhaj loupežník v recitačním pásmu předneseném 29. 3. 1955.] [123]

EIS Zdeněk: Výbor z prací E. Urxe. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 201-202. [Kritické práce z oboru umění (1954), usp. Miloš Novák.] [124]

VRZALOVÁ Věra: Česká etnografie a folkloristika 1945-1952. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 202-203. [Stejnojmen. bibliografie Ludvíka Kunze (1954).] [125]

HRZALOVÁ Hana: Listy z dějin českého divadla. Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 203-204. [(1954), 2 sv.] [126]