Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1955 - roč. 3, č. 1

STATI

MUKAŘOVSKÝ Jan: Několik poznámek k otázce umělecké formy. (Studie nerudovská.) Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 1-18. [82]

VODIČKA Felix: Motivace "rozervanosti" v Nerudově poezii let padesátých. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 18-53. [83]

ROZHLEDY

JÍLEK Václav: Dvě knihy o Aloisu Jiráskovi. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 53-63. [Pešat Zdeněk: Boj o Aloise Jiráska v zrcadle kritiky (1954); Roky Aloise Jiráska (1953), usp. Miloslav Novotný.] [93]

HAVEL Rudolf: Problémy slovenské textologie. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 63-65. [O čas. Slovenská literatúra 1954, č. 3, věnovaného textologii.] [94]

DOKUMENTY

SVOBODA Karel: Neznámý dopis Nerudův O. Hostinskému. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 66-67. [Komentář k otištění dopisu z 26. 7. 1876.] [99]

PFAFF Ivan: J. E. Sojka a Jan Neruda. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 67-68. [O Sojkových konfidentských zprávách v neprospěch Nerudova plánu s časopisem Obrazy života; s otištěním archivních materiálů.] [100]

KRONIKA A GLOSY

HAVEL Rudolf: Zprávy z Ústavu pro českou literaturu. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 79-80; podepsáno v obsahu čísla. [O konferencích, diskusích, ediční činnosti a organizační práci.] [106]

STROHSOVÁ Eva: Založení Kabinetu S. K. Neumanna. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 80-81. [Zpráva o založení v ÚČL.] [107]

LANTOVÁ Ludmila: Pracovní konference o problematice vlivů v české literatuře. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 81-82. [Poř. ÚČL 14. - 15. 12. 1954 v Liblicích.] [108]

TICHÁ Zdeňka: Lidové zpěvohry a písně z doby roboty. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 82-83. [Stejnojmen. monografie Jana Němečka (1954).] [109]

HEŘMAN Miroslav: Úloha lidových buditelů v obrození. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 83-85. [Recenze studie Jana Novotného Příspěvek k otázce úlohy některých lidových buditelů v počátcích českého národního obrození v Čs. časopise historickém (1954, č. 4).] [110]

LAISKE Miroslav: Nerudovy překlady maďarských básníků. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 85-87. [O překladu básně Mihála Vörösmartyho Szózat [Výzva] (Posel z Prahy 1860, č. 5) i o dalších překladech; s otištěním básně.] [111]

THON Jan: Neruda o schillerovských slavnostech r. 1859. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 87-89. [Hypotéza o Nerudově autorství anonymního článku Schillerova slavnost v Hongkongu v Humoristických listech (1859, č. 8).] [112]

POLÁK Josef: Jiráskovy zapadlé práce. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 89-90. [Obnovit paměť minulých dnů (1954), ed. Jaroslav Kunc.] [113]

TROCHOVÁ Zina: Nové vydání Šrámkova Stříbrného větru. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 90-91. [(1954), usp. Jaroslava a Mojmír Otrubovi.] [114]

HAVEL Rudolf: Nad časopisem SNKLHU. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 91; podepsáno rh. [O cyklostyl. čas. Poznámky a vysvětlivky.] [115]

OTRUBA Mojmír: Hrdinové všedních dnů. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 91-92. [Zpráva o skupině Národního technického muzea shromažďující dobová svědectví a o knize Adolfa Branalda Hrdinové všedních dnů II (1954) čerpající z tohoto zdroje.] [116]

POLÁK Josef: Městský archiv v Plzni - Průvodce po archivu. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 92. [Stejnojmen. kniha Miloslava Bělohlávka (1954) eviduje i literární pozůstalosti.] [117]