Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1955 - roč. 3, č. 1

STATI

MUKAŘOVSKÝ Jan: Několik poznámek k otázce umělecké formy. (Studie nerudovská.) Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 1-18. [82]

VODIČKA Felix: Motivace "rozervanosti" v Nerudově poezii let padesátých. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 18-53. [83]

ROZHLEDY

JÍLEK Václav: Dvě knihy o Aloisu Jiráskovi. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 53-63. [Pešat Zdeněk: Boj o Aloise Jiráska v zrcadle kritiky (1954); Roky Aloise Jiráska (1953), usp. Miloslav Novotný.] [93]

HAVEL Rudolf: Problémy slovenské textologie. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 63-65. [O čas. Slovenská literatúra 1954, č. 3, věnovaného textologii.] [94]

DOKUMENTY

SVOBODA Karel: Neznámý dopis Nerudův O. Hostinskému. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 66-67. [Komentář k otištění dopisu z 26. 7. 1876.] [99]

PFAFF Ivan: J. E. Sojka a Jan Neruda. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 67-68. [O Sojkových konfidentských zprávách v neprospěch Nerudova plánu s časopisem Obrazy života; s otištěním archivních materiálů.] [100]

KRONIKA A GLOSY

HAVEL Rudolf: Zprávy z Ústavu pro českou literaturu. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 79-80; podepsáno v obsahu čísla. [O konferencích, diskusích, ediční činnosti a organizační práci.] [106]

STROHSOVÁ Eva: Založení Kabinetu S. K. Neumanna. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 80-81. [Zpráva o založení v ÚČL.] [107]

LANTOVÁ Ludmila: Pracovní konference o problematice vlivů v české literatuře. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 81-82. [Poř. ÚČL 14. - 15. 12. 1954 v Liblicích.] [108]

TICHÁ Zdeňka: Lidové zpěvohry a písně z doby roboty. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 82-83. [Stejnojmen. monografie Jana Němečka (1954).] [109]

HEŘMAN Miroslav: Úloha lidových buditelů v obrození. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 83-85. [Recenze studie Jana Novotného Příspěvek k otázce úlohy některých lidových buditelů v počátcích českého národního obrození v Čs. časopise historickém (1954, č. 4).] [110]

LAISKE Miroslav: Nerudovy překlady maďarských básníků. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 85-87. [O překladu básně Mihála Vörösmartyho Szózat [Výzva] (Posel z Prahy 1860, č. 5) i o dalších překladech; s otištěním básně.] [111]

THON Jan: Neruda o schillerovských slavnostech r. 1859. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 87-89. [Hypotéza o Nerudově autorství anonymního článku Schillerova slavnost v Hongkongu v Humoristických listech (1859, č. 8).] [112]

POLÁK Josef: Jiráskovy zapadlé práce. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 89-90. [Obnovit paměť minulých dnů (1954), ed. Jaroslav Kunc.] [113]

TROCHOVÁ Zina: Nové vydání Šrámkova Stříbrného větru. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 90-91. [(1954), usp. Jaroslava a Mojmír Otrubovi.] [114]

HAVEL Rudolf: Nad časopisem SNKLHU. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 91; podepsáno rh. [O cyklostyl. čas. Poznámky a vysvětlivky.] [115]

OTRUBA Mojmír: Hrdinové všedních dnů. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 91-92. [Zpráva o skupině Národního technického muzea shromažďující dobová svědectví a o knize Adolfa Branalda Hrdinové všedních dnů II (1954) čerpající z tohoto zdroje.] [116]

POLÁK Josef: Městský archiv v Plzni - Průvodce po archivu. Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 92. [Stejnojmen. kniha Miloslava Bělohlávka (1954) eviduje i literární pozůstalosti.] [117]