Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1953 - roč. 1, č. 4

STATI

GRYGAR Mojmír: Fučíkovo pojetí typizace v literatuře. Roč. 1, 1953, č. 4, 28. 12., s. 157-166. [8]

LANTOVÁ Ludmila: K otázce literárních antologií. Roč. 1, 1953, č. 4, 28. 12., s. 166-176. [S poznámkou pod čarou o vzniku studie shrnutím a zobecněním diskuse o antologii Česká poezie (1951), konané v ÚČL.] [9]

ROZHLEDY

POLÁK Karel: K Vlčkovým Kapitolám z dějin české literatury. Roč. 1, 1953, č. 4, 28. 12., s. 177-181. [(1952), ed. Vladimír Dostál.] [12]

DOKUMENTY

JÍLEK Václav: Nerudovy příspěvky v Humoristických listech v letech 1880-1886. Roč. 1, 1953, č. 4, 28. 12., s. 181-190. [S otištěním ukázek a se soupisem anonymních příspěvků, jejichž autorem je s největší pravděpodobností Jan Neruda.] [15]

KRONIKA A GLOSY

SVEJKOVSKÝ František: Dobrovského Fragmentum Pragense Euangelii S. Marci. Roč. 1, 1953, č. 4, 28. 12., s. 191-193. [Spisy a projevy, sv. 5 (1953), ed. Bohumil Ryba.] [33]

GREGOR Alois: Souborné vydání Janka Kráĺe. Roč. 1, 1953, č. 4, 28. 12., s. 193-195. [Súborné dielo (Bratislava, 1952), usp. Milan Pišút.] [34]

POLÁK Josef: Nový dopis Boženy Němcové. Roč. 1, 1953, č. 4, 28. 12., s. 195-196. [Komentář k otištění dopisu J. V. Fričovi z 5. 10. 1857.] [35]