Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1953 - roč. 1, č. 3

STATI

STROHSOVÁ Eva: Julius Fučík - literární kritik v boji proti fašismu. Roč. 1, 1953, č. 3, 28. 9., s. 101-120. [Předneseno 5. 6. 1953 v Ústavu pro čes. literaturu.] [6]

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Cesta Terezy Novákové k realismu. Roč. 1, 1953, č. 3, 28. 9., s. 120-137. [7]

DOKUMENTY

TICHÁ Zdeňka: K dějinám kramářské písně v 18. století. Roč. 1, 1953, č. 3, 28. 9., s. 137-145. [Dokumentárně doložená stať o zákazech šíření písní na Moravě; s otiskem jedné písně a dvou obrázků v příloze.] [14]

KRONIKA A GLOSY

KOPECKÝ Milan: Výročí Zdeňka Nejedlého v našem tisku. Roč. 1, 1953, č. 3, 28. 9., s. 145-151. [Přehled literatury vydané k 75. narozeninám.] [28]

PEŠAT Zdeněk: Fučíkův plán "Umlčených a zapomenutých" a jeho uskutečnění v knižnici "Český Slavín". Roč. 1, 1953, č. 3, 28. 9., s. 151-153. [O plánu knižnice a o jeho nynějším naplňování v nakl. Melantrich.] [29]

POLÁK Josef: Havlíčkova brixenská obrana proti udání za verše o caru Vladimíru. Roč. 1, 1953, č. 3, 28. 9., s. 153-154. [Komentář k otištění konceptu Havlíčkovy výpovědi na policii v Brixenu týkající se šíření Křtu sv. Vladimíra.] [30]

LAISKE Mir[oslav]: Z neznámých počátků prózy Jana Nerudy. Roč. 1, 1953, č. 3, 28. 9., s. 155. [O nálezu črty Ponocný na onom světě v čas. pro mládež Zlaté klasy 1855; s redakční poznámkou.] [31]

STUPKA Vladimír: Jak se překládá V. Hugo. Roč. 1, 1953, č. 3, 28. 9., s. 155-156. [O překladech Kamila Bednáře, Viktora Dyka, Ladislava Fikara, Svatopluka Kadlece, Jiřího Valji a Jana Vladislava ve výboru Francii a světu (1953).] [32]