Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1953 - roč. 1, č. 2

STATI

MUKAŘOVSKÝ Jan: Stalinovy "Ekonomické problémy socialismu" a literární věda. Roč. 1, 1953, č. 2, 28. 6., s. 53-67; s opravou textu v č. 3, s. 156. [4]

HOFBAUEROVÁ K[věta]: Klement Gottwald a literatura. Roč. 1, 1953, č. 2, 28. 6., s. 67-74. [5]

ROZHLEDY

DVOŘÁK Karel: Nové edice Kollárova díla. Roč. 1, 1953, č. 2, 28. 6., s. 74-82. [Zpěvánky (1952), ed. B. Beneš Buchlovan, Josef Pospíšil a J. H. Štěrba; Básně (1952), ed. F. R. Tichý; Slávy dcera (1951), ed. Z. K. Slabý.] [11]

DOKUMENTY

MORAVEC J[osef]: Několik dopisů Aloise Jiráska Jaroslavu Vrchlickému z let 1873-1885. Roč. 1, 1953, č. 2, 28. 6., s. 82- 83. [Komentář k edici 16 dopisů (na s. 83-95).] [13]

KRONIKA A GLOSY

HAVEL R[udolf]: Spisovatelé ve fotografiích. Roč. 1, 1953, č. 2, 28. 6., s. 95-97. [Kritická reflexe o edicích v nakl. Čs. spisovatel a Státní pedagogické nakladatelství.] [23]

POLÁK K[arel]: Sovětská věda - Literatura. Roč. 1, 1953, č. 2, 28. 6., s. 97. [Recenze časopisu.] [24]

LAISKE Mir[oslav]: Na okraj nového bibliografického časopisu a ročenky. Roč. 1, 1953, č. 2, 28. 6., s. 97-98. [České časopisy (1953); Noviny a časopisy v českých krajích (1953), vyd. Národní knihovna.] [25]

POLÁK K[arel]: Lada a Nióla. Roč. 1, 1953, č. 2, 28. 6., s. 99. [O výkladu názvu almanachu od J. V. Friče (Lumír 1854, č. 10); s jeho otištěním.] [26]

LAISKE Mir[oslav]: Zapomenutá črta Boženy Němcové. Roč. 1, 1953, č. 2, 28. 6., s. 99-100. [O nálezu črty Zklamaná naděje v čas. pro mládež Zlaté klasy (1856); s jejím otištěním.] [27]