Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1953 - roč. 1, č. 1

STATI

MUKAŘOVSKÝ Jan: K úkolům časopisu Česká literatura. Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 3-7. [Programová stať; titul je označen pouze v obsahu.] [1]

VODIČKA Felix: K vývoji Z. Nejedlého, historika české kultury. Na okraj Nejedlého knihy "Z české kultury". Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 7-15. [(1951).] [2]

KREJČÍ Karel: Historické cykly Jaroslava Vrchlického. Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 15-37. [3]

ROZHLEDY

HRABÁK Josef: Nová práce o staročeské Alexandreidě. Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 37-45. [Bielfeldt Hans Holm: Die Quellen der alttschechischen Alexandreis (Berlín, 1951).] [10]

KRONIKA A GLOSY

HAVEL R[udolf]: Antonín Grund zemřel. Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 45-46. [K 14. 11. 1952.] [16]

URBÁNKOVÁ Emma: Nově nalezené staročeské zlomky v Národní a Univerzitní knihovně v Praze. Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 46-48. [Zpráva o nálezu bohemika v latinském rukopisu z klášterní knihovny v rakouském Admontě.] [17]

TROCHOVÁ Zina: Diskuse o vydávání klasiků v sovětském tisku. Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 48-50. [18]

LAISKE M[iroslav]: Sovětská bibliografie překladů beletrie slovanských národů. Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 50-51. [Krásná literatura slovanských národů v překladech do ruštiny (Moskva, 1946).] [19]

POLÁK K[arel]: Neruda o vrstvách "nižších". Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 51. [O reakci J. N. na kritiku šifry -n- na Arabesky v Národních listech (1864, Kritická příloha, č. 2).] [20]

LAISKE Mir[oslav]: O první povídku Jana Nerudy. Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 51-52. [Informace o povídce Vídeňský strýc.] [21]

POHORSKÝ Miloš: K Roku Jana Nerudy. Roč. 1, 1953, č. 1, 31. 3., s. 52. [Kritika bezideovosti ediční řady nakladatelství Melantrich, konkrétně titulu Rok Jana Nerudy (1952).] [22]