Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

Srdečně zveme v úterý 29. června od 17 hodin na přednášku Marcina Łukasze Filipowicze (University of Warsaw, Polsko / Univerzita Hradec Králové, ČR) nazvanou Reprezentace rodiny v současné české próze. Přednáška se uskuteční v dolní zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, živě ji bude možné sledovat na našem YouTube kanálu

 

Marcin Filipowicz je v červnu hostem Ústavu pro českou literaturu AV ČR v rámci Stipendia Zdeňka Pešata.

 

Anotace přednášky:

Cílem přednášky bude zamyšlení nad způsobem reakce současné české prózy na dynamické proměny v oblasti rodinného života, ke kterým došlo v české společnosti v průběhu posledních dvou dekád. Lze současnou literární reprezentaci rodiny považovat spíše za konzervativní faktor upevňující vžité představy o žádoucí podobě rodinného života vytvořené v době modernity nebo spíše za impuls pro změnu normativního klimatu ve společnosti, otevírající cestu k lepšímu porozumění nových forem rodinných uspořádání?

 

Přednáška Marcina Filipowicze