Previous Next
„Wir — die Kinder des odsun“ LENKA ŘEZNÍKOVÁ Kniha Václava Smyčky zpracovává obtížné a stále do jisté míry kontroverzní téma poválečného odsunu Němců,...
Všichni mluví, ale je to tak nějak jedno JIŘÍ JELÍNEK Jak hovořit o historické próze ve světě, který (oprávněně) zpochybnil možnost objektivního poznání historie a...
Podnětná výzva teorii i interpretaci VERONIKA KOŠNAROVÁ Jako sedmý svazek edice Theoretica & historica, vydávané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, vyšla...

Obsáhlou monografii Václava Smyčky Objevení dějin, která popisuje, jak se na přelomu 18. a 19. století vyvíjel způsob zachycování minulosti v dějepisectví, literatuře či na divadle, vydalo Nakladatelství Academia.

Ke zrodu moderní společnosti přispěla i proměna historického myšlení. Václav Smyčka ve své publikaci nachází pět zásadních inovací historického myšlení, mezi něž patří představa o kontinuální kumulaci vědění související s růstem knižních trhů, vyprávěcí přístup k historické zkušenosti ovlivněný historickými romány a dramaty, filozofie dějin jako sekularizovaný teleologický rámec historického myšlení, objevení moderního pojetí kultury coby prostředku popisu společnosti a narativizace kolektivních identit.

 

– knihu lze zakoupit v e-shopu Academia

 

Václav Smyčka: Objevení dějin