Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách? KRISTINA ANDĚLOVÁ (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...

Nové číslo časopisu Česká literatura obsahuje studii Martina Šorma o skladbě "Nová rada Smila Flašky", stať Martina Z. Pokorného o Máchově německojazyčné básni "O Muse" a versologickou analýzu Gellnerovy poezie od Roberta Kolára.

V třetím čísle ČL dále naleznete příspěvek Dalibora Turečka, v němž se zamýšlí nad podněty filozofického myšlení Ladislava Hejdánka pro literární historii, nebo několik recenzí, mj. na "Dějiny české detektivky" či na monografii Petra Hrušky o Ivanu Wernischovi.

Časopis dále obsahuje příspěvek historičky Kristiny Andělové "Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách?", jímž se autorka zapojila do aktuální diskuse vedené na stránkách ČL. 

Podrobný obsah a ukázky v pdf jsou dostupné na stránkách časopisu: www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/aktualni-cislo