Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

Kolektivní monografie Text a divadlo, jejíž vydání je plánováno 22. dubna, je prvním společným knižním výstupem Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Současné vědecké orientaci Týmu odpovídá i tematické zaměření publikace, v jejímž centru stojí vztah textu a divadla, respektive vztah literární a divadelní komunikace. Kniha Text a divadlo se tak pokouší otevřít toto v české teatrologii dlouho opomíjené téma a narýsovat možné způsoby, jimiž lze vztah textu a divadla vědecky zkoumat a produktivně analyzovat.

Struktura knihy pokrývá mnohorozměrný fenomén vztahu textu a divadla na několika úrovních. V úvodních statích se jeho povaha představuje především v obecné, teoretické rovině, kdežto závěrečné oddíly knihy tento vztah demonstrují na konkrétních příkladech. Monografii navíc uvádí rozsáhlý text, jenž velmi komplexně načrtává široké sémantické pole poměru literární a divadelní komunikace a tím čtenáři usnadňuje základní orientaci v různých vrstvách tohoto, pro divadelní komunikaci stále živého problému.          

Text a divadlo je prvním svazkem ediční řady Theatrologica, kterou připravuje Tým pro výzkum moderního českého divadla ve spolupráci s nakladatelstvím Academia. Editory svazku jsou Aleš Merenus, Iva Mikulová a Jitka Šotkovská.