Previous Next
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...

Kolektivní monografie Text a divadlo, jejíž vydání je plánováno 22. dubna, je prvním společným knižním výstupem Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Současné vědecké orientaci Týmu odpovídá i tematické zaměření publikace, v jejímž centru stojí vztah textu a divadla, respektive vztah literární a divadelní komunikace. Kniha Text a divadlo se tak pokouší otevřít toto v české teatrologii dlouho opomíjené téma a narýsovat možné způsoby, jimiž lze vztah textu a divadla vědecky zkoumat a produktivně analyzovat.

Struktura knihy pokrývá mnohorozměrný fenomén vztahu textu a divadla na několika úrovních. V úvodních statích se jeho povaha představuje především v obecné, teoretické rovině, kdežto závěrečné oddíly knihy tento vztah demonstrují na konkrétních příkladech. Monografii navíc uvádí rozsáhlý text, jenž velmi komplexně načrtává široké sémantické pole poměru literární a divadelní komunikace a tím čtenáři usnadňuje základní orientaci v různých vrstvách tohoto, pro divadelní komunikaci stále živého problému.          

Text a divadlo je prvním svazkem ediční řady Theatrologica, kterou připravuje Tým pro výzkum moderního českého divadla ve spolupráci s nakladatelstvím Academia. Editory svazku jsou Aleš Merenus, Iva Mikulová a Jitka Šotkovská.