Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

Vladimír Macura a Maria Janion: Literární teorie v Československu a Polsku od osmdesátých let 20. století

Mezinárodní workshop, Praha, 19.–20. března 2020
Workshop pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Katedrou elektronické kultury a sémiotiky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

 

Vladimír Macura and Maria Janion: Literary Theory in Czechoslovakia and Poland since the 1980s

International Workshop, Prague March 19–20 2020
Workshop organized by the Institute of Czech Literature of the CAS in collaboration with the Department of Electronic Culture and Semiotics of the Faculty of Humanities of Charles University

PLAKÁT

POZVÁNKA