Previous Next
Přetírání starších textů ERIK GILK V Liberci působící literární historička Eva Štědroňová vydala loni v Hostu obsáhlou knihu o domácí literatuře...
Apologetika fantastické literatury PAVEL ŠIDÁK Cílem knihy Terezy Dědinové je iniciovat diskuzi o fantastické literatuře, což znamená zejména překlenout...
Jedna generace Swéerts-Šporkových a její textové praxe CLAIRE MÁDLOVÁ Ve své poslední knize se Veronika Čapská chopila historiografií již bohatě zpracovaného tématu — rodiny...

7. 12. od 14:00 prosloví v přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR Martin Pilař přednášku "Jaroslav Kolman Cassius bojující." Jste srdečně zváni!

Budou ho zajímat tyto otázky a témata: Proč byla do Slovníku básnických knih vybrána sbírka „Železná košile“? Proč je Kolmanova poezie přitažlivá pro ctitele strukturalistické metody? Do jaké míry se JKC přizpůsoboval podmínkám protektorátního literárního života? „Koně v noci“ – významná básnická reakce na heydrichiádu.