Previous Next
Přetírání starších textů ERIK GILK V Liberci působící literární historička Eva Štědroňová vydala loni v Hostu obsáhlou knihu o domácí literatuře...
Apologetika fantastické literatury PAVEL ŠIDÁK Cílem knihy Terezy Dědinové je iniciovat diskuzi o fantastické literatuře, což znamená zejména překlenout...
Jedna generace Swéerts-Šporkových a její textové praxe CLAIRE MÁDLOVÁ Ve své poslední knize se Veronika Čapská chopila historiografií již bohatě zpracovaného tématu — rodiny...

Ve čtvrtek 7. 12. v 17:00 se koná adventní přednáška Markéty Holubové z oddělení historické etnologie Etnologického ústavu AV ČR, která v rámci tzv. Staročeského dýchánku promluví na téma „Reflexe kultu Panny Marie Svatohorské v kramářské produkci".

Anotace: Na základě detailního rozboru obsahové, typologické, hudební a obrazové složky kramářského tisku věnovaného poutní Panně Marii Svatohorské a distribuovaného na území Čech, Moravy a Slezska, s přesahy na západní Slovensko v průběhu 17.–19. století je předložen interdisciplinárně pojatý obraz percepce a recepce poutního kramářského tisku jako významného dobového média a prostředku komunikace.

Akce se koná v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1).

Jste srdečně zváni!

POZVÁNKA